Åpning av ny utstilling 20 oktober: Karianne Stensland

19. oktober 2022
Ksks

Møre og Romsdal Kunstsenter inviterer til åpningen av den nye utstillingen KS/KS av Karianne Stensland.
Torsdag 20. oktober kl 18

Kunstnerskapet til Karianne Stensland og Kurt Schwitters har ved første øyekast lite til felles med hverandre. Bortsett fra like initialer. En K og en S. KS. I utstillingen KS/KS henger Stensland seg i skjorta på en av de store. Kurt Schwitters er nok aller mest kjent for sitt særegne Merz-univers, og mindre kjent for sine landskapsmalerier, eller brødbilder, som noen kaller det. De mange landskapsmaleriene Schwitters malte under oppholdet sitt på Hjertøya, utenfor Molde på 1930-tallet, som ble byttet mot mat, klær, sko og andre livsnødvendige ting.

I en fersk film møter Stensland fire eiere av Kurt Schwitters sine landskapsmalerier. I filmen får vi vite historien om hvordan maleriet havnet hos eieren, hva maleriet betyr for dem, og litt omkring verdien av det.
I tillegg til video består utstillingen av tegning og skulptur.

Karianne Stensland (f. 1969) arbeider i flere ulike media men er kanskje mest kjent for sine video- og performanceverk. Hun har mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim , og har før det studert ved St. Petersburg State Theatre Arts Academy i Russland, og Nordland Kunst- og Filmskole i Kabelvåg, Lofoten. I årene 2002 til 2007 var hun en del av kunstnergruppen High Heel Sisters som var et et samarbeid mellom Karianne Stensland, Anna Linder, Malin Arnell og Line S. Karlström.Hennes arbeider er vist ved en lang rekke museer, kunsthaller og gallerier i Norge og internasjonalt, blant andre Trondheim Kunsthall, Royal British Society of Sculptors, Kunstbanken Hedmark 2020 og senest på Nasjonalmuseets åpningsutstilling i 2022 og i gruppeutstillingen Fremfor ligger fremtiden på Kunstnerforbundet der hun seneste tiden har hatt atelier. I 2014 ble hun tildelt 10-årig Statlig kunstnerstipend fra Norsk Kulturråd.

Les mer på våre nettsider:
https://mrkunst.no/nb/program/utstillinger/ks-ks
Foto: Videostill, 2022 © Karianne Stensland

//
Møre and Romsdal Kunstsenter invites you to the opening of the new exhibition KS/KS by Karianne Stensland.
October 20th 6PM

At first glance, the artists Karianne Stensland and Kurt Schwitters have little in common except for their initials: a K and an S. KS. But in the exhibition KS/KS, Stensland is following in the footsteps of this major European artist. Kurt Schwitters is probably most well-known for his idiosyncratic Merz universe and less well-known for his landscapes, what some call his “bread pictures”. Schwitters painted these landscapes during his stay on the island of Hjertøya outside of Molde in the 1930s in exchange for food, clothes, shoes, and other essentials.

In her recent film, Stensland meets four owners of Kurt Schwitters’s landscape paintings. The film explores how each painting ended up with the current owner, what the painting means to them, and a bit about its value.
The KS/KS exhibition will feature, among other things, a film, drawings, and sculptures.

Karianne Stensland (b. 1969) artistic work spans over a wide variety of medias and techniques. She is perhaps best knowns for her video and performance work. She has a master’s degree from Trondheim Academy of Fine Art, and she has also studied at Saint Petersburg State Theatre Arts Academy and Nordland Art and Film School in Kabelvåg. From 2002 to 2007 she was part of the artist group High Heel Sisters, which was a collaboration between Karianne Stensland, Anna Linder, Malin Arnell and Line S. Karlström. Her work has been presented at many museums, art halls and galleries in Norway and internationally, including Trondheim Kunsthall, the Royal British Society of Sculptors, Kunstbanken Hedmark 2020 and most recently at the Norwegian National Museum’s opening exhibition in 2022 and in the exhibition “Above lies the future” at Kunstnerforbundet where she has her studio. In 2014, she was awarded a 10-year Government Grants for Artists, from the Arts Council Norway.

Photo: Video still © Karianne Stensland, 2022 Se mindre