DAGLIG LEDER MØRE OG ROMSDAL KUNSTSENTER

21. februar 2024

Ledig jobb som daglig leder i 50 % stilling på Møre og Romsdal Kunstsenter

Møre og Romsdal kunstsenter er lokalisert med kontor og gallerirom i kulturbygget Plassen i Molde, samlokalisert med Teatret Vårt, Molde Jazz, Bjørnsonfestivalen og Molde bibliotek. I tillegg til årlige prosjektmidler er MRK finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og Molde kommune. Det er organisert som ei forening og eies av billedkunstnerne (BKMR) og
av kunstandverkerne (KMN) i Møre og Romsdal; et kunstnerstyrt senter med hovedaktivitet knyttet til galleriet i Molde. MRK er for tiden i en omorganiseringsprosess. Som ny daglig leder er det en god mulighet til å være med og påvirke innhold og retning for bl.a. bedre formidling av oppdrag til kunstnerne og til formidling av samtidskunst. Et annet mål er å gi MRK en tydeligere plass i kulturbildet i Møre og Romsdal. Senteret har en kunstnerisk leder i 50% stilling. Vi ser etter en person med gode administrative evner både i daglig drift, økonomi og med prosjektstyring. Du er også flink med folk, med gode samarbeids – og kommunikasjonsevner internt og eksternt. Dersom du har kompetanse og erfaring fra kunst- og kulturfeltet er det en fordel. Har du ambisjoner om å skape og bygge er dette rette stillingen for deg.

Søknadsfrist er 22. mars.

For mer informasjon, ta kontakt med styreleder Jarle Sanden (91307483) eller jarsande@online.no.

Søknad sendes MRK ved styreleder. Lønn etter avtale. Pensjonsordning