Søk stipend! Delegerte tildelninger fra BKH 2023

29. desember 2022
Bkh grön bakgrund

Vi har gleden av å utlyse fire stipendier med delegerte tildelninger fra Bildende Kunstneres Hjelpefond i 2023

Møre og Romsdal kunstsenter deler i år ut 4 stipend til profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet som arbeider i Møre og Romsdal.

Hvert stipend er på kr 50.000 NOK, og midlene utbetales direkte til de kunstnere som får tildelt stipend. Delegerte tildelinger fra Bildende Kunstneres Hjelpefond har som formål å styrke det profesjonelle regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet. Stipendet skal benyttes til produksjon av kunst/ kunstprosjekter som skal vises og formidles i regionen.

Søknaden skal inneholde:
- Kortfattet prosjektbeskrivelse på norsk eller engelsk i PDF (maks 800 ord)
- Dokumentasjon av relevante arbeider,tidligere prosjekt – maks 10 bilder.
- CV
NB! Alt materiale, tekst, bilder, cv må sendes samlet i en PDF

Søknadsfrist: 1.april 2023

Send søknaden til post@mrkunst.no og husk å merke e-posten med “Delegerte tildelninger fra BKH

Søknadene behandles av en jury bestående av MRKs kunstneriske råd, med medlemmer fra NKM og BKMR, ett eksternt medlem og daglig leder for MRK.

Spørsmål i forbindelse med søknaden kan sendes til leder@mrkunst.no

Bildende Kunstneres Hjelpefond skal krediteres slik ved promotering av stipendprosjekt:
«(Navn på kunstneren) har mottatt (navn på kunstsenter)s produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond». BKHs logo skal i tillegg benyttes på skriftlig materiell.