Det slettede konseptet

28. januar 2023
The deleted concept stillbild

Det slettede konseptet, Orginal: Det raderade konceptet, 2021
Av Ambjörn Göransson og Ilona Huss Walin, 
i samarbeid med skogsingeniør Martin Jentzen
Video (14 min)

Det slettede konseptet er en dokumentar om prosessene i skogen og naturnært skogbruk, der mennesket er en del av naturen, snarere enn det overordnede subjektet. Ved hjelp av nøkler til en visjon om hvordan skogen vokser, presenteres muligheter for en endret tilnærming til skog og skogbruk, «Skogen gjør ikke feil». Ved å la trærne som er selvsådde komme opp, og hogge store lønnsomme trær, kan skogens egne prosesser forme fremtidens skog i stedet for at det er menneskets beslutning som styrer. Vi ser naturnært dyrket skog (naturlig gjenvekst) med ulik bakgrunn, og konvensjonelt dyrket skog. Naturnært skogbruk har blitt enda mer aktuelt siden den Svenske regjeringen forsøkte å hindre at denne skogbruk metoden ble inkludert i retningslinjer for bærekraftige investeringer i EU, til fordel for mer konvensjonelle metoder. I denne blandingen av informasjons- og kunstfilm skildres skogen og menneskets (faktiske) perifere rolle i den.

Illustrasjon detalj beskuret stillbilde fra filmen.