DKS-LAB VISUELL KUNST MØRE OG ROMSDAL UKE 21 2023

29. desember 2022
Dks lab 20233

Er du kunstner og ønsker hjelp til å utvikle visuelle kunstprosjekter for Den kulturelle skolesekken DKS?

Vi inviterer kunstnere fra hele landet til å søke om deltakelse på DKS-LAB Molde 2023.

DKS-LAB i Molde vil bli avholdt i uke 21 i 2023, det betyr mandag 22. mai til fredag 26.mai 2023.

Deltakerne som er med på test lab i Molde får oppfølging av MRK, og målet er å utvikle prosjekt forslag som kan sendes inn til Kulturtankens portal som har innmeldingsfrist 1. oktober hvert år.

DKS-LAB er et landsdekkende nettverk av eksperimentelle plattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken, som legger til rette for å gi kunstnere, kunsthåndverkere, designere og arkitekter bedre forutsetninger for å utvikle innhold til DKS-ordningen. 

• I 2023 er det plass til utvikling av 2 prosjekter.
• Deltagere vil bli valgt ut på bakgrunn av innsendte forslag med prosjektskisser.
MRK dekker alle utgifter til reise innen Norge, overnatting og fem dager med DKS-honorar.
• Deltakere som blir valgt ut utarbeider og ferdigstiller en produksjon for DKS Nasjonalt.

Hva slags prosjekter ser vi etter?
MRK ønsker forslag fra visuelle kunstnere som jobber med alle slags materialer og metoder.
Prosjektforslag kan rette seg mot alle klassetrinn, men vi tar gjerne emot flere prosjektforslag som passer for elever på videregående.

Vi ønsker å bidra til utvikling av produksjoner slik at de kan tilbys DKS i hele landet.

Om DKS-LAB Molde

DKS-lab er en verkstedbasert samling med diskusjoner deltagerne imellom.
Erfarne veiledere fra kunst- og formidlingsfeltet bidrar med hjelp til å tydeliggjøre ideer og metodevalg.
I løpet av samlingen samarbeider vi med skoler, hvor vi prøver ut prosjektene live, i klasserommet sammen elever i aktuelle aldersgrupper.

Vi trenger:

• En kort presentasjon av kunstnerskapet ditt og tidligere prosjekter – med foto.
• Idé, formidlingsopplegg og prosjektskisse for utvikling av ditt prosjekt på DKS-LAB i Molde, max 2 sider,
angi hvilke skoletrinn/aldersgruppe du mener at forslaget egner seg for.
• CV, portfolio eller lenke til hjemmeside.

Dokumentene må merkes med «navn + DKS-LAB» og sendes samlet i EN pdf.fil på max 10MB til post@mrkunst.no

Søknadsfrist: 15.mars 2023.

Spørsmål rettes til daglig leder Madeleine Park mobil : 913 83 842 epost :leder@kunst.no

DKS-lab 2023 arrangeres i samarbeid med Kulturtanken og DKS Møre og Romsdal fylkeskommune.

Mere om prosjektet finner man her : kulturtanken.no/dks-lab/