Film og foredrag mandag 7.august

02. august 2023
Img 6483

Velkommen til en kunst og skogspause mandag 7.august! Utstillingen er åpen fra kl.11, og kl.13 vises "Det slettede konseptet "🌲 Vi har samtidig besøk av en av filmens bidragsytere, skogsingeniør, Martin Jentzen, som vil fortelle om sitt arbeid med skog og naturnære skogsbruk.
Det slettede konseptet- er en film av Ilona Huss Walin og Ambjörn Göransson i samarbeid med skogsingeniør Martin Jentzen. Filmen er en dokumentar om prosessene i skogen og naturnært skogbruk, der mennesket er en del av naturen, snarere enn det overordnede subjektet. Ved hjelp av nøkler til en visjon om hvordan skogen vokser, presenteres muligheter for en endret tilnærming til skog og skogbruk, «Skogen gjør ikke feil». Ved å la trærne som er selvsådde komme opp, og hogge store lønnsomme trær, kan skogens egne prosesser forme fremtidens skog i stedet for at det er menneskets beslutning som styrer. Vi ser naturnært dyrket skog (naturlig gjenvekst) med ulik bakgrunn, og konvensjonelt dyrket skog. Naturnært skogbruk har blitt enda mer aktuelt siden den Svenske regjeringen forsøkte å hindre at denne skogbruk metoden ble inkludert i retningslinjer for bærekraftige investeringer i EU, til fordel for mer konvensjonelle metoder. I denne blandingen av informasjons- og kunstfilm skildres skogen og menneskets (faktiske) perifere rolle i den.

Ilona Huss Walin er billedkunstner fra Gøteborg. I mer enn tjue år har hun jobbet med video, installasjon og performance. Hun har deltatt på mange utstillinger, spesielt i Norden. De siste sju årene har hun nærmet seg naturen i miljøsaker. En viktig del av hennes arbeid handler om å skape i samarbeid med andre. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og ved Konsthögskolan Valand i Gøteborg. Mere info

Ambjörn Göransson er en filmskaper fra Gøteborg som har laget flere korte dokumentarer og videoinstallasjoner. Han er medlem av kunst- og musikkkollektivet Den Svenska Björnstammen. Han har studert filmproduksjon på Valand.

Martin Jentzen er skogingeniør, som etter å ha jobbet i skogindustribedrifter i mange år, forlot det mer konvensjonelle skogbruket for å jobbe tettere på naturen. Det betyr at man respekterer og studerer skogens egne iboende prosesser.