Gyri / Sulci av Gjertrud Hals

25. oktober 2021
Gyri sulci. for hjemmesiden

En av kunstnerne med base i Møre og Romsdal som er tildelt produksjonsmidler gjennom MRKs prosjektuker 2021 er Gjertrud Hals.
Arbeidet med Gyri/Sulci pågår i uke 44 og da får publikum også sjansen å besøke kunstneren og ta del av den skapende prosesssen.

Velkommen til å komme å sjå utvikling av kunstinstallasjonen GYRI/ SULCI i Gjertrud Hals sitt atelier!
Adresse: Kringstadstien 12 A.
Ta buss 701 til Djupdalen Øst, sjå etter skilt ved vegen.
Parkeringsplassar oppe ved vegen, nokre nede.
Tidspunkt: tirsdag 2 nov, kl 13-19
onsdag 3 nov. kl 13-19
torsdag 4 nov kl 13-19.
fredag 5 nov kl 13-19
laurdag 6 nov kl 10-15

Et kjennetegn ved Gjertrud Hals kunstneriske praksis er eksperimentering og utforsking av alle mulige materialer, og viljen til å kombinere historie og samtid, tradisjon og fornyelse. Som nå i prosjektet Gyri/Sulci, der kunstneren utvikler et skulpturalt prosjekt gjennom å bruke bland annet metallringene fra gamle brus/øl bokser.

«Eg har i fleire tiår bruka verdilause objekt i arbeida mine: boksringer, ledningsstumpar, røtter og kvister. Etterkvart har interessa dreid stadig meir mot det organiske, både når det gjelder idémessig innhald og eksperimentering med materialar. I Gyri/Sulci blir utfordringa å skape eit levande organisk uttrykk med hjelp av uorganiske materialar.»

Gjertrud Hals henter også inspirasjon fra nevropsykologisk forskning, og interesserer seg for det moderne menneskets plass i naturen, og hvordan organiske strukturer, med hjernen i sentrum, gjør oss til kreative og skapende varelser. Flere av kunstnerens sentrale verk har hjernen som utgangspunkt. "https://www.gjertrud-hals.no/ ":https://www.gjertrud-hals.no/

Produksjonsmidlene skal brukes til prosjekter der prosessen vises og formidles for publikum underveis i prosjektuken. Målet er ikke en ferdig produsert utstilling, men å legge til rette for å teste ut og videreutvikle en kunstnerisk idé. For kunstnere vil dette være en mulighet til å utvikle en idé i dialog med rommet eller stedet, og med publikum. Prosjektuken er gjennomført med delegerte midler fra BKHF.

Gyri (entall: gyrus) er brettene eller støtene i hjernen og sulci (entall: sulcus) er fordypningene eller sporene. Folding av hjernebarken skaper gyri og sulci som skiller hjerneregioner og øker hjernens overflateareal og kognitive evne.