Møre og Romsdal Kunstsenter (MRK) har ansatt ny daglig leder og kunstnerisk leder

07. august 2023
Jet Pascua
Jet Pascua

Møre og Romsdal Kunstsenter (MRK) har ansatt ny daglig leder

Ved ansettelse av ny daglig leder i MRK har styret besluttet å dele opp stillingen i 50% som Daglig leder og 50% som Kunstnerisk leder.
• I stilling som 50% Daglig leder er ansatt Ina Otzko
• I stilling som 50% Kunstnerisk leder er ansatt Jet Pascua
Begge ansettelsene er åremål på 3 + 3 år. Otzko og Pascua tiltrer stillingene 1.nov 2023. Nåværende daglig leder Madeleine Park slutter 1.des 2023 etter knapt 4 år i stillingen.

- Vi søkte etter personer med kunstfaglig bakgrunn og erfaring med prosjektstyring og ledelse, og er svært godt fornøyd med å ha fått både Ina og Jet med på laget, sier styreleder i MRK, Per Helge Malvik. I dialogen vi hadde under tilsettingsprosessen kom vi fram til løsningen med å dele stillingen 50/50 mellom daglig ledelse og kunstnerisk ledelse. – Vi anser dette som en svært god løsning for MRK i den fasen vi nå går inn i, fortsetter Malvik. Blant de 13 søkerne til stillingen var det mange som var godt kvalifiserte.

MRK er i dag lokalisert med kontor og gallerirom i Molde. Årsmøtet har vedtatt at MRK skal arbeide for økt tilstedeværelse og aktivitet ellers i fylket. Samarbeid med både Ålesund, Molde og Kristiansund om utstillingsvirksomhet, rekrutteringstiltak og kunst i offentlige rom er blant tiltakene årsmøtet har prioritert. – Vi er sikre på at Ina og Jet vil ha mye å bidra med i dette viktige utviklingsarbeidet, sier Trine Røssevold, nestleder i styret i MRK.

Ina Otzko (f 1972) er fra Sandnessjøen og har gjennom en årrekke arbeidet som skapende kunstner innen bla foto, installasjon, skulptur og lydkunst både nasjonalt og internasjonalt. Hun har en dobbel mastergrad innen bilde og kommunikasjon og visuell kunst, og har vært sentral i utviklingen av den profesjonelle kunstvirksomheten i Nord-Norge, bla gjennom 10 år som kunstnerisk konsulent for LIAF (Lofoten Internasjonal ART Festival). Hun har gjennomgående god kjennskap til kunstsentrene i Norge gjennom styrearbeid i Nord-Norske Bildende Kunstnere, Norske Billedkunstnere og Nordnorsk Kunstsenter (Svolvær). Ina har også arbeidet som uavhengig kurator og kunstkonsulent for privat og offentlig sektor.

Jet Pascua (f 1969) er fra Tromsø (opprinnelig fra Filipinene) og har mange års erfaring som skapende kunstner innen bla fagområdene tegning, maleri, performance og video/film. Han har kunstutdanning fra både Filipinene og Norge, og har i tillegg til bachelor- og mastergrad innen visuell kunst også en Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid fra UiT. Han har vært sentral i utvikling av diverse kunstprosjekter i inn og utland, og er grunnlegger av, og kurator for, «Small Projects gallery» som siden 2011 har spilt en viktig rolle som katalysator for en rekke prosjekter innen samtidskunst i Norge og utlandet. Jet har bred erfaring fra samarbeid med lokale og internasjonale institusjoner innen kunst og kulturfeltet, og han har sittet i en rekke fagkomiteer og utvalg på kunstens vegne.


For mer informasjon:
Per Helge Malvik, styreleder – mob 90 85 93 80
Trine Røssevold, nestleder – mob 41 20 15 51