Når døden skiller oss Samtale og kveldsåpen utstilling 10.november

28. oktober 2021
Brodere hender

Når døden skiller oss

-en samtale om sorg

Onsdag 10.november kl.19.00

Sted : Kafé Kurt , Plassen i Molde.

Med utgangspunkt i utstillingen “Hull i hjerte” vil kunstner Eli H. Eines, psykolog og forsker Ingrid J. Hogstad og skribent og redaktør Nina M. Schjønsby snakke om språk og språkløshet i møte med sorg.
Samtalen vil handle om hvordan vi kan gi språk til det språkløse, hvordan vi kan trekke veksler på egne erfaringer med sorg og tidens betydning i sorgarbeid.
Hvordan sørger vi som barn eller voksne? Hvem blir vi når noen vi har tilhørighet til forsvinner?

Ingrid Johnsen Hogstad er psykologiutdannet med doktorgrad i Helse- og sosialfag. I sin forskning er hun opptatt av hverdagslivserfaringer i barndom og oppvekst, og har vært spesielt opptatt av erfaringer med sorg og død tidlig i livet. Hennes doktorgradsavhandling (2021) handlet om profesjonelles møter med små barn som opplever at foreldre dør av alvorlig sykdom. Tidligere har hun jobbet i barnehage og i spesialisthelsetjeneste der hun har møtt barn som pårørende og etterlatte og familiene deres. I dag arbeider hun som førsteamanuensis ved vernepleierutdanninga ved Høgskolen i Molde.

Nina Mauno Schjønsby er skribent og redaktør. Hun jobber tett opp mot ulike former for arkiver, og berører tema knyttet til kollektiv hukommelse, fellesskap og historieskriving. Det å gi synlighet til det marginaliserte og utelatte i arkivene er en ambisjon i arbeidet hennes.

Eli Eines er billedkunstner og stiller for tiden ut i Møre og Romsdal Kunstsenter med installasjonen «Hull i hjerte». Gjennom arbeidene i utstillingen prøver Eli å nærme seg faren som døde da hun var 1 år. Eli er opptatt av enkeltmenneskets ukrenkelige verdi og uerstattelighet. For henne er kunst like mye et rom til å møte andre og deres verdensbilder som et rom til å uttrykke seg selv.
Arrangementet gjennomføres med støtte fra Fritt Ord .

Fritt ord logo svart liggende