Søk utstillingsplass for 2023 og 2024

02. mars 2022

Møre og Romsdal Kunstsenter har fire utstillingsperioder i året, som programmeres ut ifra åpen utlysning. Utlysningen går både til norske og internasjonale kunstnere.

Open call

Utstillingsperiodene er 4-6 uker, i det største gallerirommet.

MRK er et senter for samtidskunst som har som et av sine hovedmål å øke forståelsen av og interessen for det visuelle kunstfeltet generelt, og den ikke-kommersielle kunsten spesielt.

I samsvar med handlingsplan for 2022-2023 skal MRK tilby et utstillingsprogram som holder høy faglig kvalitet som er nyskapende, og jobbe med temporære kunstprosjekter som strekker seg utover utstillingsformatet i et galleri.

Utlysningen er åpen for alle typer kunstprosjekter og vi oppfordrer alle profesjonelle kunstnere til å søke. For 2023/2024 er vi likevel spesielt interesserte i prosjekter som har søkelys på:
- Samtidig eller samfunnsaktuell tematikk
- Tverrfaglighet, dialog- eller samarbeid
- Relasjonelle eller interaktive kunstneriske metoder
- Det performative eller temporære
Prosjekter som utforsker det samtidige kunstneriske, og kunsthåndverk vil prioriteres.
MRK imøtekommer utstiller med vederlag basert på gallerirommet på Plassen, og noe hjelp med installering. Utover avtalt bistand får de fleste kunstnere hos oss dekket sine produksjonsutgifter gjennom tilskudd fra Kulturrådet, Regionale prosjektmidler eller fra BKV. Et formidlingsprogram utarbeidet av MRK vil følge utstillingen og vi markedsfører bredt i våre kanaler. Utover dette avtales betingelser i egen kontrakt.

Søknaden skal inneholde:
- Prosjektbeskrivelse på norsk eller engelsk i PDF (maks 800 ord)
- Dokumentasjon av relevante arbeider (maks 10 bilder, lenker til video- eller lydarbeider)
- CV

NB! Alt materialet samles i en PDF

Kunstnere som har vært vist hos MRK i løpet av de tre siste årene har ikke anledning til å søke.
Søknadsfrist: 1 juni 2022

Send søknaden til post@mrkunst.no og husk å merke e-posten med «Søknad utstilling»