Regionale prosjektmidler fra KIN

02. juli 2024

Søk prosjektstøtte!

Kin 960x540 billedkunst

Har du en avtale om utstilling eller et temporært prosjekt med en kunstinstitusjon i Norge?
Da kan du søke på prosjektmidler til prosjektet ditt.

Søknadsfrist: 30 august kl. 13
Søknaden sendes inn HER
Alle retningslinjene for ordningen kan du lese HER

Formål med ordningen
• å gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet bedre vilkår i arbeidet
med utstillinger og andre formidlingsprosjekter
• å heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i offentlig visning av kunst i
kommuner og fylker i hele landet

Hva kan det søkes om tilskudd til?
Utstillinger og andre formidlingsprosjekter.
Ordningens målgruppe er profesjonelle kunstnere som bor og/eller virker i Norge og som har fått tildelt utstillingsplass og/eller skal gjennomføre et formidlingsprosjekt ved en kunstinstitusjon.

Kunstsentrene i Norge (KiN) forvalter og står som eier av ordningen. De administrerer og tildeler midlene. Møre og Romsdal Kunstsenter formidler informasjon om ordningen og vil være behjelpelig med å svare på spørsmål.

Kunstsentrene i Norge (KiN) er en landsdekkende medlemsforening for landets 15 regionale kunstsentre

Møre og Romsdal Kunstsenter er et regionalt kunstsenter med kontor i Molde. Vi viser og formidler samtidskunst i blant annet vårt visningslokale i kulturbygget Plassen i Molde, og som kompetansesenter driver vi fagutvikling for kunst og kunstnere i hele regionen.