Søk regionale prosjektmidler 2022 Frist 1. september kl. 13

01. juli 2022
Regionale prosjektmidler 2022

Regionale prosjektmidler for visuell kunst

Søknadsfrist 2022 er 1. september kl. 13.

“Lenke til søknadsportalen : ":https://kunstsentrene.no/regionale-prosjektmidler-for-visuell-kunst/

Vi ønsker å gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet bedre vilkår i arbeidet med utstillinger og andre formidlingsprosjekter i hele landet.

Har du fått tildelt utstillingsplass eller har et visnings- eller formidlingsprosjekt i samarbeid med en norsk institusjon? Er første visningsdag etter søknadsfristen 1. september? Da kan du søke Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2022!

Søknadsportalen åpnet mandag 13. juni. Vi anbefaler at du logger deg inn i god tid før fristen, og ser igjennom de punktene som skal være med i søknaden og respekterer begrensningene på antall tegn, typer vedlegg etc. Du kan redigere søknaden din helt frem til søknadsfristen 1. september kl.13. Og før du søker, vennligst les våre Retningslinjer for Regionale Prosjektmidler for visuell kunst.

De regionale Innstillingskomiteene holder sine møter i september. Den nasjonale Tildelingskomiteen har møte hos KiN medio oktober.

Vi sender ut tildelings- og avslagsbrev i begynnelsen av november. Du kan også sjekke din status i KiNs søknadsportal fra 3. november. Utbetalingene skjer etter den tid og senest innen 1. desember.