Søk stipend - frist 3 april

02. mars 2022

MRK deler ut fem stipender til profesjonelle kunstnere som arbeider i Møre og Romsdal.

Ac672a891502f207759f1f5a7e03f94e0abda584 2251x1267
Logo: Bildende Kunstnernes Hjelpefond

Hvert stipend er på kr 20.000 NOK, og midlene utbetales direkte til de kunstnere som får tildelt stipend.

Stipendiene, som er tildelegerte tildelinger fra BKH, har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet. Møre og Romsdal Kunstsenter ønsker med dette å tilby individuelle produksjonsstipend til kunstnere med tilknytning til regionen.

Tildelingskriterier:
Alle kunstnere med tilknytning til regionen kan søke på stipendet.
Stipendet skal gå til produksjon eller formidling av kunst

Søknaden skal inneholde:
- Kortfattet prosjektbeskrivelse på norsk eller engelsk i PDF (maks 800 ord)
- Dokumentasjon av relevante arbeider (maks 10 bilder samlet i én PDF)
- CV
NB! Alt materialet samles i en PDF

Søknadsfrist: 3.april 2022

Send søknaden til post@mrkunst.no og husk å merke e-posten med
“Delegerte tildelninger fra BKH

Søknadene behandles av en jury bestående av MRKs kunstneriske råd, med medlemmer fra NKM og BKMR, ett eksternt medlem og daglig leder for MRK.

Spørsmål i forbindelse med søknaden kan sendes til post@mrkunst.no

BKH skal krediteres slik ved promotering av stipendprosjekt:
«(Navn på kunstneren) har mottatt (navn på kunstsenter)s produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond». BKHs logo skal i tillegg benyttes på skriftlig materiell.