Åpning av Synapse lørdag 4.mars Nye arbeider av Gjertrud Hals

28. februar 2023
Img 9615

Velkommen til åpning med kunstneren tilstede lørdag 4.mars kl.13.00!

Synapse er en utstilling som presenterer kunstner og arbeider fra prosjektuke i 2021 og nye arbeider som snart skal på Europa turné!
Et kjennetegn ved Gjertrud Hals kunstneriske praksis er eksperimentering og utforsking av alle mulige materialer og viljen til å kombinere historie og samtid, tradisjon og fornyelse.
Tittel på utstillingen kommer av gresk synapsis, ‘kontakt, forbindelse” For å lage arbeidene i denne utstillingen har det vært enorm aktivitet i tusenvis av synapser.
Synapse er en overgang mellom to nerveceller der et nervesignal kan overføres fra en nervecelle til en annen. En synapse består av en aksonende, en mottakercelle og spalten mellom dem.
I Synapse vises nye arbeider sammen med gulvinstallasjonen Gyri Sulci. Skulpturale organiske former, laget av metalltråder som er flettet og viklet så de blider større forbindelser og former, med overganger, kontaktpunkt og mellomrom.
De er alle laget av resirkulerte metall-materialer som kunstneren har fått, funnet eller kjøpt på resirkuleringplasser. Mye av materialet er kopper og annen metalltråd fra Tofte gjenvinning.
I 2021 fikk kunstneren tildelt produksjons stipend gjennom MRKs prosjektuker med delegerte tildelninger fra BKH, og hun utviklet da prosjektet Gyri Sulci, et skulpturalt prosjekt gjennom å bruke bland annet metallringene fra gamle brus/øl bokser.

«Eg har i fleire tiår bruka verdilause objekt i arbeida mine: boksringer, ledningsstumpar, røtter og kvister. Etterkvart har interessa dreid stadig meir mot det organiske, både når det gjelder idémessig innhald og eksperimentering med materialar. I Gyri/Sulci blir utfordringa å skape eit levande organisk uttrykk med hjelp av uorganiske materialar.»

Gjertrud Hals henter mye inspirasjon fra nevropsykologisk forskning, og interesserer seg for det moderne menneskets plass i naturen, og hvordan organiske strukturer, med hjernen i sentrum, gjør oss til kreative og skapende varelser.
Flere av kunstnerens sentrale verk har hjernen som utgangspunkt, som Gyri Sulci. Gyri (entall: gyrus) er brettene eller støtene i hjernen og sulci (entall: sulcus) er fordypningene eller sporene. Folding av hjernebarken skaper gyri og sulci som skiller hjerneregioner og øker hjernens overflateareal og kognitive evne.
Kunstnernes hjemmeside
Gjertrud Hals er en norsk internasjonalt kjent kunstner, født på Finnøy, nå med base i Molde. Hun har sin utdannelse fra blant annet Kunstakademiet i Trondheim i avdeling for skulptur, og har siden den gang hatt en omfattende kunstnerisk virksomhet i Norge og internasjonalt, på utstillinger og i form av store offentlige kunstprosjekter. Fra 1997 har hun Statens garantiinntekt for kunstnere, i 2020 fikk hun Møre og Romsdal fylkeskommunes arbeidsstipend. Arbeidene hennes kan sees i samlinger som: Mobilier National / Les Gobelins, Paris, Kube i Ålesund, Museum Bellerive, Zürich, Museum of Decorative Art, Lausanne, American Craft Museum, New York, Erie Art Museum, Pennsylvania, Leopold-Hoesch Museum, Düren, Nasjonalmuseet i Oslo, Nordenfjeldske museum /Nasjonalmuseet for dekorativ kunst, Trondheim og Norsk Kulturråd samling.