The Climate Experiment film av Bigert & Bergström

19. januar 2023
The climate icearchive
Bigert & Bergström, The Climate Experiment, 2018, 58:14 min. Courtesy of Filmform

En film om den svenske kunstnerduoen Bigert & Bergströms klimarelaterte kunst, som i tre tiår har vært inspirert av forskning på klimaets effekter på menneskeheten og omvendt.
Filmen forteller historien om den økende erkjennelsen av vår egen rolle i det endrede klimaet.
Vår innblanding i den atmosfæriske cocktailen kan beskrives som det største eksperimentet i menneskets historie. Et eksperiment hvis utfall er høyst usikkert.
Filmen presenterer den lurende bevisstheten om vår egen rolle i klimaendringene.
Tittelen viser til den typen forskning som utfordret oppfatningen av naturen som en uuttømmelig ressurs, men også til kunstnernes eget arbeid med ulike geo-engineering-prosjekter, der de forsøker å håndtere effekten av en stadig mer opphetet atmosfære.
I filmen følger vi Mats Bigert og Lars Bergström under forskningsreiser, store utstillinger, åpninger av offentlige arbeider og møter med journalister, miljøhistorikere og klimaforskere.
Kan kunstneren være en sosialt tenkende forsker? Kan samtidskunsten rette oppmerksomheten mot problemer på nye måter og dermed påvirke opinionen?
Filmen er et forsøk på å svare på disse spørsmålene.
Klimateksperimentet
2018. Visningstid 00.58.14
Språk : Svensk, Engelsk og Fransk. Med Engelske undertekster.
Regi Mats Bigert and Lars Bergström

Mats Bigert og Lars Bergström møttes på Kunstakademiet i 1986 og har siden jobbet sammen og laget en rekke kunstprosjekter. Drevet av energisk nysgjerrighet tar de ofte opp klimarelaterte og sosiale spørsmål i store installasjoner, offentlige arbeider og filmer.

Illustrasjon stillbilde fra filmen Bigert & Bergström, The Climate Experiment, 2018, 58:14 min. Courtesy of Filmform