MRK søker daglig leder

04. mai 2023
Ny frist utlysning kopiera

Ny söknadsfrist 12.juni!

Møre og Romsdal kunstsenter (MRK) søker daglig leder

Har du kunstfaglig bakgrunn og erfaring med prosjektstyring og ledelse?
Er du i tillegg glad i frisk luft, fjord, fjell og vind i håret? Og kanskje du er av typen som liker å bygge og skape? Da er dette kanskje stillingen for deg.

Møre og Romsdal kunstsenter (MRK) er i dag lokalisert med kontor og
gallerirom i Molde, midt i fylket. Men det er endring i horisonten. Vi vil bevege oss fra å være et galleritungt stedsbundet kunstsenter til en tilværelse med aktivitet flere steder i fylket. Vi skal være et kunstsenter som i større grad er ute blant kunstnerne, som skaper arbeidsoppgaver for disse og som tar
samtidskunsten ut til folket. Nært og godt samarbeid med kommunene og fylkeskommunen er viktig for å få dette til.

MRK ønsker å arbeide både med visning av kunst i gallerirommet, men også med kunst i det offentlige rom. Dette blir derfor et sentralt arbeidsfelt for vår nye daglige leder.

- Stillingen som daglig leder er et åremål på 3 + 3 år, med oppstart 1.
november.
- Daglig leder har både det administrative og kunstfaglige ansvaret for senteret og svarer til MRKs styre.
- Senterets kunstneriske råd er en dialogpartner for daglig leder og gir råd i kunstfaglige vurderinger.
- Daglig leder har lederansvar for senterets ansatte.
- MRK inngår i det nasjonale nettverket Kunstsentrene i Norge (KIN) og daglig leder representerer MRK i dette nettverket.
- Prosjektledelse er et nøkkelord for stillingens beskrivelse
- Lønn etter avtale.

Søknadsfrist 12.juni.

For mer informasjon viser vi til MRKs nettside mrkunst.no, eller oppfordrer til å ta kontakt med styreleder Per Helge Malvik på telefon nr. 908 59 380 eller på e-post per.helge.malvik@gmail.com

Søknad sendes på e-post til Per Helge Malvik