DKS-LAB i Molde 2022

03. februar 2022
Dks møre og romsdal

Er du kunstner og ønsker hjelp til å utvikle prosjekter for Den kulturelle skolesekken DKS?

Vi inviterer kunstnere fra hele landet til å søke om deltakelse på DKS-LAB Molde 2022.

DKS LAB 2022 tok plass i uke 19. mandag – fredag 9-13. mai 2022.

Deltakende kunstnere var :
Malin Nordstörm og Ellen Vikström
Asta Tutavae Iversen
Anniken Jøsok Hessen
Yinlin Kong

Veiledning informasjon og assistanse av :
Siri Berqvam
Kristine Sandøy
Hanne Ulla
Camilla Wiik fra MR Fylkeskommunes DKS.
Madeleine Park
Deltakerne som er med på test lab i uke 19 får oppfølging av MRK, og målet er å levere forslag til Kulturtankens portal som har innmeldingsfrist 1. oktober.

DKS-LAB er et landsdekkende nettverk av eksperimentelle plattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken, som legger til rette for å gi kunstnere, kunsthåndverkere, designere og arkitekter bedre forutsetninger for å utvikle innhold til DKS-ordningen. 

• I 2022 er det plass til utvikling av 4 prosjekter.
• Deltagere vil bli valgt ut på bakgrunn av innsendte forslag med prosjektskisser.
MRK dekker alle utgifter til reise innen Norge, overnatting og fem dager med DKS-honorar.
• Deltakere som blir valgt ut utarbeider og ferdigstiller en produksjon for DKS Nasjonalt.

Hva slags prosjekter ser vi etter?
MRK ønsker forslag fra visuelle kunstnere som jobber med alle slags materialer og metoder.
Prosjektforslag kan rette seg mot alle klassetrinn, men vi tar gjerne emot flere prosjektforslag som passer for elever på videregående.

Vi ønsker å bidra til utvikling av produksjoner slik at de kan tilbys DKS i hele landet.

Om DKS-LAB Molde
DKS-lab er en verkstedbasert samling med diskusjoner deltagerne imellom.
Erfarne veiledere fra kunst- og formidlingsfeltet bidrar med hjelp til å tydeliggjøre ideer og metodevalg.
I løpet av samlingen samarbeider vi med skoler, hvor vi prøver ut prosjektene live, i klasserommet sammen elever i aktuelle aldersgrupper.

Vi trenger:

• En kort presentasjon av kunstnerskapet ditt og tidligere prosjekter (gjerne med foto)
• Idé, formidlingsopplegg og prosjektskisse for utvikling av ditt prosjekt på DKS-LAB i Molde, max 2 sider,
angi hvilke skoletrinn/aldersgruppe du mener at forslaget egner seg for.
• CV, portfolio eller lenke til hjemmeside.
Dokumentene merkes med «navn + DKS-LAB» og sendes samlet i en pdf.fil på max 10MB til post@mrkunst.no

Søknadsfrist: mandag 14.mars 2022.

Spørsmål rettes til daglig leder Madeleine Park mobil : 913 83 842 epost :leder@kunst.no
DKS-lab 2022 arrangeres i samarbeid med Kulturtanken og DKS Møre og Romsdal

Mere om prosjektet finner man her : kulturtanken.no/dks-lab/

Ny dkslab 2022
Fylket sort