Utlysning Regionale prosjektmidler for visuell kunst

30. juni 2023
Regionale till webben 2023

Søk regionale prosjektmidler søknadsfrist 1. september!

Her kan du søke Regionale Prosjektmidler for Visuell Kunst (tidligere Statens Utstillingsstipend) fra Kunstsentrene i Norge.

Formålet med denne ordningen er å gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet bedre vilkår i arbeidet med utstillinger og andre formidlingsprosjekter.
Videre skal ordningen bidra til å heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i offentlig visning av kunst i kommuner og fylker i hele landet.

Vi anbefaler alltid at du begynner på din søknad i god tid før fristen! Kontakt gjerne Kunstsentrene i Norge sin avdeling for prosjektstøtte dersom du trenger hjelp eller veiledning: post@kunstsentrene.no / 406 03 111

Regionale prosjektmidler for visuell kunst kan kun søkes én gang pr. år. Portalen stenger 01.09.2023 kl.13.
Søknadsportalen er åpen for rapportering for tildelte Regionale prosjektmidler, rapport kan kun leveres via denne portalen.