Velkommen til åpning med konsert 17.juli kl.15.00!

22. juni 2023
Magnhild opdøl silva

Silva Melancholia, skogen som slagmark og inspirasjon i en tid av økosid, fortsetter frem til 26.august men skifter form med nye kunstprosjekt!

Velkommen til ny åpning den 17.juli kl.15.00.

Konsert i utstillingen på åpningen med Bettina Hystad og Simon Lerin.

I det mindre gallerirommet vises nye arbeider i forskjellige media av Magnhild Opdøl. Hennes praksis rører ved subjekter som natur, verdisystemer,forgjengelighet, representasjon, naturresurser, makt og materialer.Prosjektet som vises nå er gjennomført med prosjektstøtte fra Møre og Romsdal Fylkeskommune, Kulturrådet og Regionale prosjektmidler fra KIN.

I det store galleriet vises Elektronisk Flora, audiovisuelle installasjoner av duon Lerin/ Hystad, tegninger av Åslaug Krokann Berg og lydinstallasjon av Joakim Blattmann.
I jazzfestivaluken er galleriet åpent 11-19 mandag-fredag

Elektronisk Flora dokumenterer noen av plantene i økosystemet vårt som nå gjennomgår store endringer gjennom antropocen. Biologene Elisabeth Schussler og James Wandersee snakker om begrepet planteblindhet, de beskriver det som manglende evne til å se eller gjenkjenne planter i sitt eget miljø. Dessverre er planter ofte redusert til bakgrunner, interiørdetaljer eller møbler. Men planter er komplekse organismer dypt innesluttet i verdens økosystemer. Under utstillingen på Møre og Romsdal Kunstsenter vil duoen vise en audiovisuell installasjon med opptak fra tre ulike skoger i Värmland i Sverige. En urskog ved Fäntjärnsskogen naturreservat, planter i asken etter en skogbrann ved Fräkensjömyrarna naturreservat og en flatehogst i skogen øst for Sunnemo.
Prosjektet er gjennomført med støtte fra KIN / Kunstsentrene i Norge regionale prosjektmidler.

Magnhild Opdøl bor og arbeider i Sunndal. Opdøl har en MA (2007) og BA (2004) fra National College of Art and Design i Dublin. Hun arbeider i forskjellige media men primært tegning, foto installasjon og skulptur. Hun har de senere årene stilt ut ved blant annet Vestlandsutstillingen 2023, Haugesund Billedgalleri 2023, Galleri BOX (Gøteborg), Norsk Skogmuseum (Elverum), Hå gamle prestegard, Risør Kunstpark, Kunstmuseet Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal Kunstsenter, Kunstmuseet KUBE, Butler Gallery (Ireland), Galleri LNM, Tegnerforbundet, Akershus Kunstsenter, Buskerud Kunstsenter og Royal Hibernian Academy (Ireland). http://www.magnhildopdol.com/

Värmlandsduoen Lerin/Hystad består av Simon Torssell Lerin og Bettina Hvidevold Hystad. Siden 2010 har de jobbet i et grenseland mellom billedkunst og eksperimentell musikk.
Lerin/Hystad er begge utdannet ved Konstfack og Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, samt ved Kunstakademiet i Bergen, Norge.
Duoen har deltatt på en rekke separat- og gruppeutstillinger både i Sverige og i utlandet. Lerin/Hystad er også aktive som musikere og har turnert i Europa, Kina og Japan. https://www.lerinhystad.com https://vimeo.com/569440588

Slagmark er navnet på en serie tegninger av Åslaug Krokann Berg
Utgangspunktet er skogsfelter med nedbrutte trær, hvor assossiasjonene går til både slagmarker, krig og nedbryting. Tegningene jobbes fram lag for lag, bygges opp og viskes ut i en kombinasjon av teknikker som kritt, kull, blyant og elektrisk viskelær.
“Jeg starter ofte fysisk og rått, for deretter å gå inn med justeringer og detaljer; tegner fram mørket, visker fram lyset. Sporene av det som viskes ut blir en del av tegningen og tilfører det fysiske uttrykket jeg er ute etter, hvor nettopp sporene blir en viktig del av det som har skjedd. Det fungerer som tegn på både prosess og tid som har vært. Jeg har jobbet på forskjellige måter og gitt meg selv utfordringer etterhvert som jeg har tegnet. Jeg utforsker det rå og uforutsigbare og utfordrer meg selv til å spørre hvor stygt og rått jeg kan tegne.
Noen er gjort over tid og er svært detaljerte, mens andre er jobbet raskt fram, nesten skisseaktige.
Noen er kaotiske, som om vi befinner oss inne i dem, mens andre igjen er små biter, stumper, som løftes fram som fragmenter av alt kaoset som ellers er tilstede. Perspektivet ift de forskjellige tegningene og idéen om slagmark, har vært (er) viktig å forholde seg til her.
Drivkraften bak arbeidene er et større sorgarbeid, der raseri og fortvilelse over verdenssituasjonen og planetens fremtid går sammen med en stille meditasjon over vår egen dødelighet»

Myrvann, tre og stein
Verket dokumenterer kompleksiteten i den lydlige informasjonen som finnes i naturen, med utgangspunkt i opptak av små bevegelser på innsiden av trær, i
skogbunnen og i ei myr.I feks et tre vil naturlige mekanismer som små vridninger inne i trestammen eller bevegelser fra insekter som lever under barken også avgi lyd, men disse
signalene befinner seg skjult i selve materialet eller ved et så lavt volum at vår hørsel ikke kan oppfatte det. Blattmann arbeider her med en akustisk
mikroverden hvor han forstørrer og fremhever skjult lydmateriale. Gjennom utstillingen registreres bioelektriske signaler i installasjonens mose
som via sensorer styrer hvordan lyden spilles av i gallerirommet. Materialene i verket blir del av selve høyttaleren ved at lyden spilles ut
gjennom kontakthøyttalere. Joakim Blattmanns arbeider realiseres som skulpturelle lydinstallasjoner, audiovisuelle verk, komposisjoner og konserter. Han er opptatt av hvordan lyd skaper forbindelser mellom mennesker og deres miljø, og arbeider ofte med lydmiljøer som er vanskelig tilgjengelig for menneskehørselen. Akustisk økologi, feltopptak og gjenstanders iboende akustiske egenskaper er tilbakevendende temaer. I utstillingen vises flere arbeider fra serien Treverk, som han utviklet i ulike former siden 2012. Arbeidet som vises ved MRK er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond.

Illustrasjon : Magnhild Opdøl 2023 “Take my hand and lead me, before I fall” Fotografi på silke.
2 &3 Elektronisk Flora , Lerin /Hystad

Utstillingen gjennomføres med støtte fra Kulturrådet/Kulturdirektoratet, Konstnärsnämnden i Sverige, Regionale prosjektmidler fra KIN m.flere.
MRK mottar driftsstøtte fra Møre og Romsdal Fylkeskommune og Molde Kommune.