DKS-LAB i Molde 2021

DKS-LAB er et landsdekkende nettverk av eksperimentelle plattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken.

Dks møre og romsdal

I 2021 ble det grunnet kort frist og diverse covid-19 forsinkelser, plass til utvikling av 2 prosjekter i Molde i uke 35.
Til neste år vil det være plass til 4 prosjekter.
Deltakere i DKS-LAB i Molde 2021
Kunstnere
Markus Moestue, kunstnerer utrdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og utdanning i sosialt arbeid med barn fra UIO. Han har utviklet et prosjekt der elevene får lære seg å lage brettspill, med mål å skape et spill som de skal kunne spille på slutten av dagen.
https://markusmoestue.no/Link text
Camilla Edström Ödemark, kunstner med utdanning fra kongelige kunsthøgskolen Stockholm, Konstfack og hun har sin master fra Kunsthøgskolen i Oslo. Camilla har utviklet et DKS prosjekt som handler om fremtidsfossiler. Prosjektet tar utgangspunkt i møtet med kunst ur et arkeologisk perspektiv – hvordan man med kunstens hjelp kan nærme seg komplekse samfunns spørsmål gjennom lek og assosiasjon, og samtidig lærer man grunnmomenter i hvordan lage skulptur. Link text

Siri Skjerve Veileder uke 35
Kristine Sandøy veileder uke 35
Test verksted på Midsund skole i uke 35
Madeleine Park Daglig leder MRK
Camilla Wiik MRFylke/Kulturavdelinegn
Kyrre Bjørkås /Kulturtanken

MERE INFO OM DELTAKERE:

Siri Skjerve er utdannet master i kunst fra Kunsthøgskolen i Bergen (nå Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen). Hun har tidligere stilt ut ved blant andre Kunstbanken Hedmark kunstsenter, Østfold kunstsenter, Buskerud kunstsenter, KUBE, Trøndelag senter for samtidskunst og Hordaland kunstsenter. Hun er innkjøpt av innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk, til KODE. Skjerve har også vært prosjektleder for det midtnordiske samarbeidsprosjektet HUNGER, som over en periode på to år utforsket ulike former for erfaringsdeling av stedstilknyttet, internalisert håndkunnskap. Hun har også flere turnéer for DKS med produksjonen KRYMPA.
https://siriskjerve.no/

Kristine Sandøy har sin BA og MA fra Kunsthøgskolen i Oslo avd. Metall. Hun har erfaring fra ulike retninger innen kunst og arbeider med kinetisk skulptur, mekaniske konstruksjoner, kunst i offentlige rom og scenekunst. Hun har også mye erfaring fra egne DKS-prosjekter og er nå ute på turné i skolene på Sunnmøre.
http://krisando.no/

Markus Moestue har bachelor fra Kunsthøgskolen i Bergen og utdanning i sosialt arbeid med barn fra UIO. I 2021 startet han på masterstudiet ved Kunsthøgskolen i Oslo.
Han har laget et prosjekt der elevene får lære seg å lage brettspill, med mål om å skape et spill som de skal kunne spille på slutten av dagen. For å skape et spill må man planlegge, gjennomføre og teste. Det er visuelle og grafiske utfordringer. Spill-teknikk og brukervennlighet må diskuteres og justeres underveis. Regler må skrives og spillebrett, kort og andre komponenter må defineres og beskrives. https://markusmoestue.no/

Camilla Edström Ödemark har utdanning fra Kongelige Kunsthøgskolen Stockholm, Konstfack, og har sin master fra Kunsthøgskolen i Oslo.
Camilla har utviklet et DKS-prosjekt som handler om fremtidsfossiler. Prosjektet tar utgangspunkt i møtet med kunst gjennom et arkeologisk perspektiv; hvordan man med kunstens hjelp kan nærme seg komplekse samfunnsspørsmål gjennom lek og assosiasjon, og samtidig lære seg grunnmoment i å lage skulptur. https://www.edstromodemark.com/

Madeleine Park er kunstnerisk og daglig leder for Møre og Romsdal Kunstsenter siden februar 2020. Hun er en Svensk kunstner / kurator utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen. Park har bred erfaring som kunstprodusent, kurator og administrator, fra bland andre Kunstnernes Hus der hun var ansatt som utstillingskoordinator 2002-2005,samtidig som hun var virksom som kunstner og medvirket i de kunstnerdrevne visningsstedene G.U.N, der hun var med og startet og drev et internasjonalt residencyprogram for kunstnerdrevne gallerier og The White Tube,på Tøyen T-bane stasjon.( 2006 til 2009) 2008-2011 var Madeleine Park administrativ/kunstnerisk leder ved Trøndelag Senter for Samtidskunst i Trondheim. Administrativ /kunstnerisk leder ved RAM galleri Oslo 2014-2017. Park arbeidet som kunstformidler og assisten til ledningen ved Bomuldsfabriken Kunsthall 2012-2013.og 2019-2020 og gjennomførte der flere ulike DKS-prosjekter, både praktiske workshop for alle aldre på kunsthallen, og turné med Nasjonalmuseets produksjon i barneskoler i Agder. Hun jobbet også en del år, parallelt med egen kunstnerisk aktivitet, som lærer i Tegning Form og Farge ved ulike videregående skoler i Oslo( 1998-2002) og som ansvarlig for kunstavd. Ved Nordland Kunst- og Filmskole i Kabelvåg ( 2007-2008).

DKS-LAB er et nytt landsdekkende nettverk av eksperimentelle plattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken, som legger til rette for å gi kunstnere, kunsthåndverkere, designere og arkitekter bedre forutsetninger for å utvikle innhold til DKS-ordningen.

DKS-lab er en verkstedbasert samling med diskusjoner deltagerne imellom. Inviterte veiledere/foredragsholdere fra kunst- og formidlingsfeltet bidrar med hjelp til å tydeliggjøre prosjektet, metoder, idéer og utførelse.
I løpet av samlingen samarbeider vi med skolen, og det blir mulig å prøve ut prosjektene sammen med elever i aktuelle aldersgrupper.
Målet er å levere forslag til Kulturtankens portal som har innmeldingsfrist 1. oktober.
Hva slags prosjekter ser vi etter?
MRK ønsker forslag fra visuelle kunstnere som jobber med alle slags materialer og metoder. Vi ønsker å bidra til utvikling av produksjoner innefor visuell kunst slik at de kan tilbys DKS i hele landet.
Deltagere ble valgt ut på bakgrunn av innsendte forslag med prosjektskisser som kommit inn til fristen 14.juni.
Deltakere som blir valgt ut utarbeider og ferdigstiller en produksjon som kan leveres som forslag til Kulturtankens portal med frist 1.oktober, og får dekket alle utgifter til reise innen Norge, opphold i Molde og fem dager med DKS-honorar, kr 5000 pr. dag.
Deltakerne får dekket reise og opphold i forbindelse med Test-Lab i uke 35 i Molde.
DKS-lab 2021 arrangeres i samarbeid med Kulturtanken og DKS Møre og Romsdal fylkeskommune.
https://www.kulturtanken.no/aktuelt/2021/dks-lab-et-loft-for-det-visuelle-kunsttilbudet-til-barn-og-unge/