Molde eiendom KF søker kunstfaglig prosjektleder for Årølia Skole

Plassering årølia skole

Molde eiendom KF søker kunstfaglig prosjektleder i forbindelse med bygging av nye Årølia Skole .

Om byggeprosjektet:

Skolen bygges nord for Espria Årølia barnehage. Tomten er i forholdsvis ny bydel i Årølia og har store skogsarealer i umiddelbar nærhet.
Skolen er planlagt som en 2-parallell barneskole 1.–7. trinn (ca 5.500m2), og
dimensjoneres for 392 elever.
Skolen bygges i to etasjer og blir på ca. 5 500 kvm BTA. Bygget skal varmes opp ved bruk av energibrønner.
Deler av skolen skal fungere som et lokalt kulturhus med sambruksarealer.

Skolen planlegges med hensyn til holdbare og fremtidsrettede
materialer og løsninger.
Det er stort fokus på universell utforming inne og ute, og skolen skal være en god skole for alle.

Økonomisk ramme for kunstprosjektet

Det er avsatt 850 000.- til kunstnerisk utsmykking for Årølia Skole.
Honorar til kunstfaglig prosjektleder vil være 15% av kunstbudsjettet, 127 500.-
og 5% til kunstavgiften.

Budsjettet er 0,7% av samlet anbud eksl mva for entreprisekostnader som er inkludert i benevnelsen «huskostnader», slik huskostnadene er definert i NS 3453), etter Molde kommunes retningslinjer for
kunstnerisk utsmykking.

Tidsplan

Skolen skal tas i bruk til skolestart 2023.
Prosjektstatus høst 2021 er at det er gjennomført anbudskonkurranser for bygging av skolen, og
det inngås kontrakt med entreprenør.
Detaljprosjektering startes rundt årsskiftet 2021-2022 med oppstart på tomten på nyåret.

Molde eiendom KF vil opprette en kunstkomite med relevante deltagere, som leder av kunstfaglig prosjektleder. Arbeidet med kunstkomiteen kan starte så snart en kunstfaglig prosjektleder er på plass.
Søker må kunne starte arbeidet rett etter tildeling av oppdraget.

Arkitekt forprosjekt: PIR II
Prosjektansvarlig hos Molde eiendom KF er Øystein Vassgård.
XPRO AS v/ Tonje Kvalsnes og Marie Styrvold er engasjert for ekstern
prosjektledelse.

Søknadsfrist 10.desember
Interesserte søkere kan sende søknad med motivasjonsbrev, cv og dokumentasjon på tidligere arbeid med kunstprosjekter i offentlige bygg evt. link til hjemmeside .

Max 2 mb vedlegg samlet i en Pdf

Søknad sendes til: post@mrkunst.no