Møre og Romsdal Kunstsenter (MRK) er et av 15 kunstsentre som ligger spredd fylkesvis i Norge. Senteret ble opprettet i 1978, og er organisert som en forening med to medlemmer, foreningen Bildende Kunstnere Møre og Romsdal (BKMR) og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM).
MRK mottar årlige driftsmidler fra av Møre og Romsdal fylkeskommune og Molde Kommune https://www.molde.kommune.no/
Foreningen er registrert i B-reg med Orgnr.971367547.

Plassen, Molde
Plassen, Molde

Kunstsenteret arbeider for å formidle kunst av høy kvalitet til et bredt publikum og har som mål å stadig presentere utstillinger som fascinerer, overrasker og engasjerer våre besøkende. Vi har også administrative oppgaver i tilknytning til formidling av billedkunst og kunsthåndverk i distriktet , og skaper og formidler oppdrag for billedkunstnere og kunsthåndverkere. Sommeren 2012 flyttet vi inn på Plassen midt i Molde sentrum, hvor vi har galleri i tredje etasje. Vi viser skiftende utstillinger med kunstnere og kunsthåndverkere fra inn- og utland.

Utstillingsprogrammet i 2021 inneholder arbeider av bland andre : Aleksander Johan Andreassen, Marit Helen Akslen, Johan Urban Bergquist, Siri Berqvam, Mari Kvien Brunvoll, John Butler, Sivert Bjørnerem, Alma Bø, Thomas Colbengtson,Siri Dokken, Ali Dorani, Brit Dyrnes, Eli Eines, Yngvild Færøy, Ida Madsen Følling,HC Gilje, Roar Hagen, Gjertrud Hals, Ine Harrang, Mette Hellenes, Siri Hermansen, Geir Tore Holm, Søssa Jørgensen, Hanni Kamaly, Anne Brit Krag, Elida Brenna Linge, Anne Sara Loe, Bent Erik Myrvoll, Tone Myskja, Astrid Nordang, Helga Marie Nordby, Siri Skjerve, Marianne Skjong, Kjetil Skøien, Siv Bugge Vatne.

Ansatte

Daglig leder
Madeleine Park
leder@mrkunst.no

Telefon
913 83 842

Møre og Romsdal Kunstsenters styre

Per Helge Malvik, styreleder
Terese Longva, nestleder
Lisette Escobar
Bent Erik Myrvoll
Randi Walderhaug Frisvoll

Kunstsentrene i Norge

Møre og Romsdal Kunstsenter er medlem av det landsomspennende nettverket Kunstsentrene i Norge.

Se også

Plassen sin hjemmeside
Bildende kunstnere Møre og Romsdal
Norske Kunsthåndverkere
Kunstsentrene i Norge