Islands of Memories

02. september 2021
Islands of Memories av Siri Hermansen vises på store scenen torsdag 9.september som en del av Bjørnsonfestivalen 2021.
Sirihermansen, video still   islands of memories, 2018   1

I filmen undersøker kunstneren hvordan minner og traumer fra andre verdenskrig har vandret til tredje generasjons etterkommere i tyske familier. Publikum får innsikt i psykologiske prosesser knyttet til fornektelse, men også til erkjennelse og behovet for å mobilisere styrke til å bære familienes arv. Prosjektet presenteres gjennom en videoinstallasjon der vi møter kulturhistoriker Georg Habermahl, psykiatrisk sykepleier Martin Jansen og professor i samfunnsvitenskap Claudia Lenz. Gjennom samtaler avdekker de tre etterkommerne ulike strategier og metoder for å forstå sin egen familie og hjemlandets nazistiske fortid. Prosjektets underliggende spørsmål er: Hvordan vi kan lære av historien?

Etter visningen samtaler Siri Hermansen og Terje Emberland om videoverket og om erfaringer fra prosjektet som har overføringsverdi også for etterkommerne etter norske frontkjempere. Terje Emberland har skrevet flere bøker om nazismens, antisemittismens og norsk okkupasjonshistorie, og er seniorforsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Alle arrangement har påmelding via Bjørnsonfestivalens programsider.
https://www.bjornsonfestivalen.no/festivalprogram-2021

Siri Hermansen er en norsk filmskaper, fotograf og installasjonskunstner.Gjennom sin kunstneriske praksis utforsker hun uforutsette påvirkninger i samfunn som gjennomgår dype økonomiske, miljømessige eller kulturelle endringer. Prosjektene gir uvanlige mikroperspektiver på moderne overlevelsesmetoder og tilpasningsprosesser fra samfunn som kan betraktes som usikre soner. Siri Hermansen fullførte sin doktorgrad ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2016. Hun har en MFA fra École des Beaux-Arts i Paris og en BFA fra Parsons School of Design. www.sirihermansen.com

Oversettelser av The Wordwrights