29. september 2022

Kunstens mulighetsrom #1 Seminar i Ålesund 29.september

Helikopterlyft sív bugge vatne

Møre og Romsdal Kunstsenter og Høstscena, Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune, inviterer til seminar om kunst i stedsutvikling i Parken kulturhus i Ålesund 29. september kl. 0830 – 1600.
Seminaret har fokus på hvordan kunst og kunstnere kan være med og utvikle byer og tettsted.
Hvordan kan man involvere kunstnere tidligere i offentlige kunstprosjekter, og hva skjer når kunstnere blir med i planleggingsfasen i by og stedsutvikling?

I løpet av dagen blir det presentasjoner av gode eksempel der kunst vært aktiv del i stedsutvikling, av bland andre Odd Fredrik Heiberg deler erfaringer fra utvikling av Kunstnerbyen Skien, Steinar Haugen som arbeidet i mange år med utvikling av offentlige kunstprosjekter i Skaun kommune, Mads Pålsrud fra Growlab med flere. KORO er med på seminaret og vil fortelle om Lokalsamfunnsordningen/LOK og mulighetene som finnes med kunst i stedsutvikling.

Bildene viser et kunstprosjekt realisert i Skien, Først stein så vann – av Siv Bugge Vatne med Odd Fredirk Heiberg som kunstnerisk prosjektleder.

Det blir en workshop fasilitert av Piwot (https://www.piwot.no/). Der vil vi jobbe med hvordan man kan skape gode stedsutviklingsprosjekter sammen med kunstnere og hvordan man kan søke midler til prosjekt Det er mulig å ta med egen prosjektidé og få hjelp med prosjektskisser i løpet av workshoper. Send gjerne inn prosjektbeskrivelse i forkant av seminaret til camilla.wiik@mrfylke.no

Mer detaljert program kommer. Påmeldingsskjema “her”: https://mrfylke.no/kalender/kultur/kunsten-sitt-moglegheitsrom-kunsten-si-rolle-i-moere-og-romsdal-i-framtida