22. september — 03. oktober 2021

Liv Dysthe Sønderland og Sara Wilhelmsen
Du Hvisker Meg Ikke Ut

Bred svanviken

Prosjektet pågår i uke 38 i Møre og Romsdal, og er et av de prosjekt som mottar støtte fra MRK´s Prosjektuker, med Møre og Romsdal Fylkeskommunes midler til publikumsutvikling i 2021.
« D U V I S K E R M E G I K K E U T » er et prosjekt som dreier seg om assimileringspolitikken ovenfor Taterne* i Norge, og tar formen av en performance.

Plantegningen av et av husene på Svanviken arbeidskoloni skal tegnes opp på stedet hvor kolonien lå, (Eide i Møre og Romsdal). Handlingen gjentas sommer, høst og vinter i ulike værforhold. Omrisset viskes ut igjen av regn. Performancene på Svanviken filmes av Mateo R Christensen.
I prosjektet « D U V I S K E R M E G I K K E U T » bruker kunstnerne Liv Dysthe Sønderland og Sara Wilhelmsen plantegningen av et av familiehusene på Svanviken for å rette fokus mot en fornedrende og feilslått politikk, som foregikk så nær oss geografisk og nær oss i tid. Plantegningen er på mange måter er et symbol på hele politikken. De fire veggene skulle holde Taterne i ro. Nomadekulturen skulle avvikles. Wilhelmsen vil tegne opp plantegningen på Svanviken, der hvor husene faktisk sto.
En merke-maskin på hjul, av den typen man bruker for å merke opp fotballbaner, vil brukes til å tegne opp huset. Krittmerkingen er et midlertidig pigment som vaskes ut etter 2-3 regnskyller. Det at bildet vaskes vekk igjen gir assosiasjoner til hvordan historien og kunnskapen om hva som skjedde viskes ut med tiden.

Hun tegner den opp igjen og igjen som et forsøk på å holde fast bevisstheten omkring historien, minne oss om at dette ikke må glemmes. Det er en symbolsk handling.
Ved å filme dette i flere årstider og i ulike typer vær, understrekes det at tiden visker bort historie, og det understreker en insistering på at dette ikke må glemmes.

I en performance på torget i Molde og i Kristiansund vil samme merke-maskin og kritt brukes. Vi vil kontakte skoler i nærområdet, slik at de får anledning til å se eventet. Vi vil fortelle om prosjektet og historien etter at performancen er over.
Performancen på Svanviken vil foregå litt i forkant og etterkant av prosjektuken, siden vi vil ha med ulike årstider i denne filmen.

*Skandinaviske romanifolk, også kalt reisende eller tatere, er en folkegruppe med base i i Norge (og Sverige) siden 1500-tallet, og som tradisjonelt ikke har hatt et fast bosted.

Liv Dysthe Sønderland er billedkunster, og arbeider innenfor tegning, trykk, film og performance. I 2019 fikk hun en forespørsel fra Kunstmuseet Kube i Ålesund om å lage et verk som tok utgangspunkt i Svanviken arbeidskoloni for Tatere, som lå på Eide i Møre og Romsdal. Dette var starten på hennes research omkring historien om Taterne. Verket « Going Grey» vises i disse dager på Kunstmuseet i Ålesund og blir stående fram til oktober 2021. I arbeidet med verket kontaktet Sønderland flere med Taterbakgrunn for å forankre sin forståelse av historien hos folket selv. Slik møtte hun Sara Wilhelmsen, og de har utviklet dette nye kunstprosjektet sammen.Sønderland vil ha hovedansvaret for et overordnet kunstnerisk blikk, regi, scenografi, organisering, møter, innkjøp av utstyr m.m. https://www.livdysthe.no/

Sara Wilhelmsen er fra Molde. Hun er skuespiller. Hun representerer en ung generasjon Tatere som har vokst opp med ettervirkningene av assimilerings-politikken. Hun har alltid vært interessert i historien om folket sitt. Hun forsto ikke hvorfor de rundt henne ville holde identiteten som Tater skjult. Som 21-åring skrev hun sitt eget teaterstykke med utgangspunkt i slekten sin, som også tok opp i seg politikken og Storsamfunnets press på folkegruppen. Den ble oppført på Riksscenen i Oslo, Glomdalsmuseet i Elverum og Innlandet Teater i Hamar.
Wilhelmsen er et av få unntak i Romanibefolkningen ved at hun står fram og forteller om sin familiebakgrunn. Hun er modig, og hun er et forbilde for andre unge av Romanislekt, men også et forbilde for unge mennesker som opplever det vanskelig å være åpen om identitet.
Wilhelmsen vil være utøvende kunstner i alle performancene.

Mateo R. Christensen er filmskaper og er selvlært. Han er oppvokst på Valderøya, Møre og Romsdal og har gått filmlinjen på Danvik folkehøyskole og Einar Granum kunstfagskole i Oslo. Har jobbet som freelancer på set til diverse norske filmproduksjoner og internasjonale produksjoner i Norge.
“www.mateofilms.no ":www.mateofilms.no this.is.mateofilms på Instagram

link til filmen om arbeidet og research til prosjektet «GOING GREY» https://vimeo.com/515370606