08. september — 03. oktober 2021

Bjørnsonfestivalutstilling 2021
The Library of the Forgotten, Siri Hermansen

The Liberary of the Forgotten er en samling fotografier i varierende format av forlatte biblioteker på steder hvor Siri Hermansen har gjennomført større kunstneriske forskningsprosjekter. Stedene har alle vært gjennom dype kriser og større endringsprosesser av politisk, kulturell eller økonomisk eller økologisk art.

Sh library fargekart

Bildene av bibliotekene kunstneren har samlet i The Liberary of the Forgotten er tatt i den forlatte russiske gruvebyen Pyramiden på Svalbard, den forgiftede forbudte sonen som omkranser Tsjernobyl i det tidligere Sovjetrussland, den økonomisk ruinerte byen Detroit i USA, og det siste tilskuddet til samlingen er et lite bibliotek i Dachau, den aller første konsentrasjonsleiren i Tyskland, som ble modellen for alle de andre konsentrasjonsleirene under andre verdenskrig.

På disse stedene har Siri Hermansen alltid funnet forlatte biblioteker, utlånsbøker i offentlige soner som kulturhus, kirker, i klasserom på skoler, biblioteker eller i forlatte hjem. The Liberary of the Forgotten tar for seg samfunn som av ulike årsaker har brutt sammen. Etter hvert som denne samlingen av fotografier har vokst seg større, har kunstneren oppdaget at stedene i forfall ligner hverandre og ofte kan være vanskelig å skille fra hverandre. I et forlatt klasserom i Tsjernobyl lå en mengde engelske ordbøker igjen som spor etter den kalde krigen – et tema Hermansen interesserer seg for. Mens biblioteket i Pyramiden helt åpenbart hadde gitt gruvearbeiderne i byen et svært rikt kulturelt liv, var de få bøkene i biblioteket i Dachau helt sikkert forbeholdt noen ganske få privilegerte fanger, det forteller også det faktum at det finnes flere norske bøker i den lille samlingen.

Disse bildene av forlatte biblioteker skildrer dramatiske steder som har hatt stor innvirkning på mange mennesker fra ulike steder i verden. Det er tidligere siviliserte samfunn som i vår samtid har gått under, samfunn og eller situasjoner som vi alle har et forhold til eller kjennskap til.

I vår tid overtar digital og skjermbasert kunnskap stadig mer for boken som kunnskapskilde. Den økende avstanden mellom det fysiske og det digitale rommet skaper et fysisk og mentalt vakuum. Bøker er ikke lenger en naturlig del av hjemmet eller det offentlige rom, verken som fenomen eller som fysisk objekt. For mange kan det nå virke vanskelig å konsentrere og fordype seg om en tekst som foreligger i bokform. Biblioteket som institusjon og kunnskapsbærer er i dyp endring, det må tilpasse seg samtiden for å tilfredsstille et publikum. Fotografiene i utstillingen kan derfor også ses som et symbol på boken som overflødiggjort objekt i en stadig mer digitalisert verden.

Siri Hermansen er en norsk filmskaper, fotograf og installasjonskunstner.Gjennom sin kunstneriske praksis utforsker hun uforutsette påvirkninger i samfunn som gjennomgår dype økonomiske, miljømessige eller kulturelle endringer. Prosjektene gir uvanlige mikroperspektiver på moderne overlevelsesmetoder og tilpasningsprosesser fra samfunn som kan betraktes som usikre soner. Siri Hermansen fullførte sin doktorgrad ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2016. Hun har en MFA fra École des Beaux-Arts i Paris og en BFA fra Parsons School of Design. www.sirihermansen.com

Siri Hermansen har også laget filmen Islands of Memories som vises på store scenen torsdag 9.september på Plassen med påfølgende kunstnersamtale med Terje Emberland . I filmen undersøker kunstneren hvordan minner og traumer fra andre verdenskrig har vandret til tredje generasjons etterkommere i tyske familier. Publikum får innsikt i psykologiske prosesser knyttet til fornektelse, men også til erkjennelse og behovet for å mobilisere styrke til å bære familienes arv.

Terje Emberland har skrevet flere bøker om nazismens, antisemittismens og norsk okkupasjonshistorie, og er seniorforsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

Alle arrangement har påmelding via Bjørnsonfestivalens programsider. https://www.bjornsonfestivalen.no/festivalprogram-2021

Tekst oversatt til Engelsk av The Wordwrights.