25. mars — 01. april 2023

Øyvind Brandtsegg, Tijs Ham, Trond Lossius, Jeremy Welsh, Apichaya Wanthiang
Persistent Disequilibrium

Persistent dis 11

Performance og utstilling med gruppen Pixels.Frames.Beats.Drones

Velkommen til åpning 25.mars kl.12.00!

Live konsert performance kl.12.30

Gratis inngang. Etter åpningsdagen kan man besøke utstillingen til den 1.april.

Gruppen møttes til artist-in-residency ved Surnadal Billag høsten 2021 og utviklet en felles installasjon/performance omkring resonans, vibrasjon, kretsløp, gjenbruk, lydmessige fenomen, og utforsking av tilgjengelig materiale. Arbeidet resulterte i en utstilling hvor også kunstnerne gjorde flere performancer daglig. Dette arbeidet videreutvikles nå til et større sammenhengende performance. Prosjektet har egenskaper som egner seg godt også som utstilling, gjennom at scenografiske elementer skapes og vokser fram i performance, og disse danner et rom som blir stående og gjøres tilgjengelig for publikums utforsking i etterkant.

Arbeidet i gruppen kretser omkring materiell utforsking av feedbacksystemer. Slike systemer er kaotiske og har et rikt potensial for organiske prosesser hvor utøverne kan påvirke nøkkelmomenter, men samtidig ikke styre alle detaljer i hvordan materialet tar form.Prosesser, som har nære analogier i naturen, «tipping-point» i miljøkatastrofer, værsystem, samfunnsmessige, psykologiske, politiske og sosiale prosesser – er systemer vi finner overalt.
Materielt sett tar gruppen utgangspunkt i feedbacksystemer i lyd, hvor de har utviklet rike interaksjonsmodeller, og kombinert disse med kjente teknikker for hvordan lyd kan påvirke materie (cymatics*).
Man tar i bruk en rekke ulike pulver og granulære substanser som lar seg påvirke av lydvibrasjoner på ulike måter: Salt, mel, krydder, malingspigment, kull, korn, småstein og løv.
Dette danner utgangspunkt for et visuelt uttrykk som kan se ut som stop-motion animasjon, men det opptrer «live» i det fysiske rommet.
Man kan assosiere geologiske former, dramatiske fjell- og vulkan-formasjoner, hvor større objekter kan anta rollen som «karakterer» med empatisk tiltrekning.

Om kunstnerne:
Øyvind Brandtsegg er en komponist og musiker som arbeider i feltet computer improvisasjon og lydinstallasjoner. Han har en dyptgående interesse for nye lydprosesseringsmetoder for kunstneriske formål, og han har utviklet nyvinninger innenfor granulærsyntese og konvolusjon. Et tydelig trekk ved Brandtseggs virke er at han utvikler nye instrumenter som igjen muliggjør nye måter å skape og framføre musikk på. Brandtsegg har deltatt på mer enn 25 album, og har skrevet et stort antall vitenskapelig/kunstnerisk/tekniske artikler. Siden 2010 er han professor i musikkteknologi ved NTNU, Trondheim.

Jeremy Welsh er en visuell kunstner som arbeider med video, installasjon og foto i ulike kombinasjoner, ofte i samarbeid med andre kunstnere og musikkere. Siden studier på kunsthøgskoler i England på 70 tallet har han hatt en stor engasjement for multimedia kunst og eksperimentell musikk. De siste årene han har jobbet med utstillinger, performance, konserter og offentlig kunst prosjekter, og har kuratert en rekke utstillinger. Welsh var professor på Kunstakademiene i Trondheim og Bergen fra 1990 – 2020.

Tijs Ham er Ph.D. kandidat i kunstnerisk forskning ved musikkavdelingen ved fakultetet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen. Hans kunstneriske praksis er lokalisert innen levende elektronisk musikk med et spesielt fokus på utforskning av kaotiske prosesser når han designer nye elektroniske musikkinstrumenter, utvikler ofte audiovisuelle komposisjoner og fremfører disse på scenen. Før han flyttet til Norge jobbet Ham ved ‘STEIM (The Studio for Electro-Instrumental Music)’ i Amsterdam, Nederland. Han er et grunnleggende medlem av ‘The Soundlings Collective’, gir ut musikk under monikeren ‘Tapage’, og er medlem av den levende elektronikktrioen ‘The Void*’.

Trond Lossius undersøker forhold mellom lyd, sted og rom gjennom feltopptak, audiovisuelle installasjoner og tverrfaglige prosjekter, ofte i samarbeid med andre kunstnere. Han er særlig interest i lydlandskaper fra byens forsteder. Han utvikler programvare for omkretsende lyd og prosessering av media til bruk i egne prosjekter, og har publisert forskningsresultater i internasjonale konferanser og tidsskrifter relatert til databasert lyd og musikk. Han er professor og ph.d.-leder ved Den norske filmskolen og professor II ved Griegakademiet.

Apichaya Wanthiang har en BFA fra Sint-Lukas i Brussel og en MFA fra Kunstakademiet ved UiB. Wanthiang konstruerer miljøer – som arkitektur eller objekter, eller i form av bevegelse – for å undersøke hvordan de påvirker persepsjon, adferd og vår interaksjon med hverandre. Gjennom å skape disse spesifikke miljøene kan hun indirekte studere mennesket. Hun er opptatt av landskapene vi vokser opp i og lever i; materialiteten, teksturen, atmosfæren og været rundt oss; og historiene vi deler og måtene vi gjenforteller dem på. Hun er også opptatt av utdanning, og har vært høgskolelektor ved Kunstakademiene i Trondheim og Bergen.

  • Cymatics-fysikk. studiet av bølgefenomener, spesielt lyd, og deres visuelle representasjoner.

Fotodokumentasjon : Jeremy Welsh