04. oktober — 17. oktober 2021

Andrea Grundt Johns og Anniken Jøsok Hessen
Puslespill og Havfruetårer

Kaleidoskop seaglass

Prosjektuker 2021
Prosjektet pågår i uke 40-41 på Mottaket i Ålesund , og er et av de prosjekt som mottarstøtte fra MRK´s Prosjektuker, med Møre og Romsdal Fylkeskommunes midler til publikumsutvikling i 2021.

Workshop over to dager med kunstnerne i uke 40 !

Onsdag 6. oktober 18-20
Torsdag 7. oktober 18-20

NB – begrenset til 10 deltakere, vil du delta send påmelding til anniken_hessen@hotmail.com

Uke 41: “Puslespill og Havfruetårer”.
Mottaket fylles sakte opp av videre utforsking i prosjektet.
Kunstnerne benytter seg av teknikker vi er kjent med innen bokbinding, foto og tekstil, til å fabulere, lære og utforske tema vann og hav.
Uken ender i “Torsdagsscene” 14. oktober, hvor publikum får mer kjennskap til prosjektet gjennom høytlesning og historiefortelling

Puslespill og Havfruetårer tar utgangspunkt i kunstnernes felles
interesse for havet. Med en utforskende tilnærming søker de kunnskap fra, av og om havet, fra sitt ståsted som kunstnere.
Puslespill og Havfruetårer begynte med en live-streamet performance 22. mars 2021. En 7,5
timer lang performance hvor de la puslespillet Stirrer på havet, 2000 brikker med kun hav
som motiv. Performancen markerte Verdens Vanndag. 8. juni fortsatte de å pusle, med en ny
livestream for å markere Verdens Havdag. Link til livestream: https://www.youtube.com/watch?v=708JnHsu96o
Felles for kunstnernes praksiser er naturen og interessen for sted og tid. Langsomhet, kjedsomhet,
repetisjon og tomhet er begreper som ofte går igjen. De har en sterk tro på at disse tilstandene er viktige og har positiv innvirkning på hvordan vi opplever og erfarer verden.
Til sitt prosjekt på Mottaket har de samlet forliste plastpellets og annet avfall, som de funnet gjennom strandrydding i strandsonen utenfor Bergen. Vinteren 2020 havnet ca. 13 tonn plastpellets på havet ved Skagerak under en vinterstorm.Da pelletsene begynte å skylle i land langs strendene ved Oslofjorden fikk de navnet Havfruetårer. Den sistnevnte hendelsen og puslespillet Stirrer på havet er hovedaspektene i prosjekt og utgangspunktet for prosessen i Mottaket.
De kommer også ha med seg puslespillet Stirrer på havet, historier og tekster med hav og
vann som inspirasjons tema, samt fragmenter fra tidligere arbeider. Blant annet videoen I stare more at my Samsung (2018), en video av havoverflaten i sakte film. De
vil også bruke sine erfaringer innen tekstil og bokbinding i utforskningen.

Andrea Grundt Johns og Anniken Jøsok Hessen bor og arbeider i Bergen. De har begge
base ved atelierfellesskapet ZIP Collective i Sandviken, som er opphavet til deres
kunstneriske samarbeid. Hessen er tekstilkunstner og tar utgangspunkt i en utømmelig fascinasjon for rutenettet, langsomheten og kjedsomheten. Arbeidene hennes er sterkt knyttet til tidligere opphold på én eller flere konkrete øyer. Med bakgrunn i fotografi er Johns fascinert av hvordan vi ser, og spesielt interessert i prioriteringen av synet foran følesansen. Taktile og kroppslige
opplevelser er i fokus i hennes installasjoner og kunstnerbøker.
www.agjohns.com
www.annikenjosokhessen.com