03. juni — 26. august 2023

Åslaug Krokann Berg/Joakim Blattmann/Susanne Fagerlund/Karin Bäckström /Jon Perman/ Bettina Hystad/Simon Lerin/ Magnhild Opdøl
Silva Melancholia

Silva test grøøøønnnn

Skogen som slagmark og inspirasjon i en tid av økosid.
Audiovisuelle installasjoner, tegning, skulptur, video.

Offisiell åpning med kunstnerne tilstede lørdag 3.juni kl.13.00 og ny åpning med konsert 17.juli kl.15.

Utstillingen er åpen for besøkende fra kl.11 samme dag.

Kunstnere Åslaug Krokann Berg, Joakim Blattmann, Krig-Karin Bäckström og Jon Perman, Susanne Fagerlund, Magnhild Opdøl, Simon Lerin & Bettina Hystad.

Naturen rundt oss har i årtusener vært en inspirasjonkilde for billedkunst, litteratur og musikk. Skogen dykker opp i utallige malerier, bøker, filmer, sanger, dataspill etc. Ikke kun som en vakker omgivelse eller mystisk kraft, kunstnere har også i alle tider vært opptatt av hvordan mennesket bruker og utnytter naturen vi selv er en del av. Silva Melancholia presenterer ulike kunstnere som har til felles at deres praksis tar utgangspunkt i egne opplevelser av miljø, natur og skog, der kunstnerisk utforsking blir til kunstverk der også temaer som den pågående klimakrisen og menneskets rolle i planetens fremtid er til stede.

Utstillingen gjennomføres med støtte fra Kulturrådet/Kulturdirektoratet, Konstnärsnämnden i Sverige, Billedkunstnernes Vederlagsfond , KIN / Kunstsentrene i Norge-Regionale prosjektmidler, med flere. MRK mottar driftsstøtte fra Møre og Romsdal Fylkeskommune og Molde Kommune.

Slagmark er navnet på en serie tegninger av Åslaug Krokann Berg
Utgangspunktet er skogsfelter med nedbrutte trær, hvor assossiasjonene går til både slagmarker, krig og nedbryting. Tegningene jobbes fram lag for lag, bygges opp og viskes ut i en kombinasjon av teknikker som kritt, kull, blyant og elektrisk viskelær.
“Jeg starter ofte fysisk og rått, for deretter å gå inn med justeringer og detaljer; tegner fram mørket, visker fram lyset. Sporene av det som viskes ut blir en del av tegningen og tilfører det fysiske uttrykket jeg er ute etter, hvor nettopp sporene blir en viktig del av det som har skjedd. Det fungerer som tegn på både prosess og tid som har vært. Jeg har jobbet på forskjellige måter og gitt meg selv utfordringer etterhvert som jeg har tegnet. Jeg utforsker det rå og uforutsigbare og utfordrer meg selv til å spørre hvor stygt og rått jeg kan tegne.
Noen er gjort over tid og er svært detaljerte, mens andre er jobbet raskt fram, nesten skisseaktige.
Noen er kaotiske, som om vi befinner oss inne i dem, mens andre igjen er små biter, stumper, som løftes fram som fragmenter av alt kaoset som ellers er tilstede. Perspektivet ift de forskjellige tegningene og idéen om slagmark, har vært (er) viktig å forholde seg til her.
Drivkraften bak arbeidene er et større sorgarbeid, der raseri og fortvilelse over verdenssituasjonen og planetens fremtid går sammen med en stille meditasjon over vår egen dødelighet»

Myrvann, tre og stein (2023)
Lydinstallasjon isom består av flere deler, av Joakim Blattmann.
Verket dokumenterer kompleksiteten i den lydlige informasjonen som finnes i naturen, med utgangspunkt i opptak av små bevegelser på innsiden av trær, i
skogbunnen og i ei myr. I feks et tre vil naturlige mekanismer som små vridninger inne i trestammen, eller bevegelser fra insekter som lever under barken også avgi lyd, men disse, signalene befinner seg skjult i selve materialet eller ved et så lavt volum at vår hørsel ikke kan oppfatte det. Blattmann arbeider her med en akustisk mikroverden hvor han forstørrer og fremhever skjult lydmateriale. Gjennom utstillingen registreres bioelektriske signaler i installasjonens mose som via sensorer styrer hvordan lyden spilles av i gallerirommet. Materialene i verket blir del av selve høyttaleren ved at lyden spilles ut gjennom kontakthøyttalere. Arbeidet som vises ved MRK er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond.

Elektronisk Flora Audiovisuelle installasjoner av duon Lerin/ Hystad
Elektronisk Flora av Lerin/Hystad er et prosjekt der kunstnerne jobber med opptak av bioelektriske signaler fra planter. Duoens sensorer fanger opp elektrisk spenning inne i plantens blader. Plantene bruker de elektriske signalene til å kommunisere både internt og med andre organismer. Forskning av blant andre Stefano Mancuso, professor i plantenevrologi ved universitetet i Firenze, viser at planter er komplekse, sosialt interaktive og kommunikative vesener. De samarbeider og utvikler avanserte relasjoner med både sopp og insekter. Gjennom sonifisering forvandler duoen plantenes elektriske data til musikk der plantene selv bestemmer toner, melodier og rytmer. Lerin/Hystad presenterer verkene sine i audiovisuelle installasjoner, lydlandskap der flere planter komponerer musikk og video sammen.
Elektronisk Flora dokumenterer noen av plantene i økosystemet vårt som nå gjennomgår store endringer gjennom antropocen. Biologene Elisabeth Schussler og James Wandersee snakker om begrepet planteblindhet, de beskriver det som manglende evne til å se eller gjenkjenne planter i sitt eget miljø. Dessverre er planter ofte redusert til bakgrunner, interiørdetaljer eller møbler. Men planter er komplekse organismer dypt innesluttet i verdens økosystemer. Under utstillingen på Møre og Romsdal Kunstsenter vil duoen vise en audiovisuell installasjon med opptak fra tre ulike skoger i Värmland i Sverige. En urskog ved Fäntjärnsskogen naturreservat, planter i asken etter en skogbrann ved Fräkensjömyrarna naturreservat og en flatehogst i skogen øst for Sunnemo.
Prosjektet er gjennomført med støtte fra KIN / Kunstsentrene i Norge -regionale prosjektmidler.

Vibrerande Landskap och Textila förberedelser
[krig] presenterar en samling verk fra et prosjekt der duoen utforsker hvordan våre erfaringer og forhold til et landskap, og ideer om dets fremtid, påvirkes av globale fenomener som pandemi og klimaendringer, men også lokale værfenomen som regn, hagl og calimas. Inspirert av landskapets vibrasjoner og av preppervideoer på YouTube, som er fylt med dommedagsteorier,
men også tekstilhåndverk, har de undersøkt de fire stedene – Blanca, Lumsheden, Sandviken og Moskosel.
På de ulike stedene har de gjort opptak basert på landskapene og menneskelig påvirkning i dem, ved å bruke piezoelementer som fanger opp vibrasjoner. Samtidig har de undersøkt de tekstile teknikkene som presenteres av youtube-kanalene, ved å bruke materialer de finner på stedet. Langsomt bygger de opp en samling av installasjoner og forestillinger, knyttet til disse landskapene og deres problemstillinger, men også til tiden de tilbrakte i dem. Prosjektet utvikler seg i skyggen av et alltid tilstedeværende dommedagsperspektiv – blandet med global forbrukerisme og gjenoppdagede håndverksteknikker. Projektet gjennomføres med støtte fra Konstnärsnämnden i Sverige, Region Gävleborg og KC Nord i Sverige og har utviklets hos AADK i Blanca, Spanien och Moskosel Creative Lab, Moskosel.

I det mindre gallerirommet vises

17.juli-26.august
Med mjuke steg av Magnhild Opdøl.
Nye arbeider av Magnhild Opdøl minner oss om naturens skjørhet.
Denne kunstner arbeider i forskjellige media men primært tegning, foto installasjon og skulptur. Hennes praksis rører ved subjekter som natur, verdisystemer,forgjengelighet, representasjon, naturresurser, makt og materialer.
Prosjektet er gjennomført med regionale prosjektmidler fra KIN, prosjektstøtte fra Møre og Romsdal Fylkeskommune og Kulturrådet.

3.juni- 14.juli
Nature carved into our bones
2022 (6 min loop) den video installasjon som vises i denne utstillingen, har kunstneren Susanne Fagerlund samarbeidet med kunstig intelligens. Projeksjonen viser maskinlæring i aksjon, der AI gjenskaper bilder av skogslandskap basert på kunstnerens fotografier i naturreservater.
Filmen er en del av ‘DOPPELGÄNGER SERIEN’ der kunstneren Susanne Fagerlund utforsker tapet av biologisk mangfold og unike biotoper. Fagerlund reflekterer over menneskets forhold til, omsorg for og tilhørighet til naturen. Skognæringens økende bruk av flatehogst av skog medfører en dramatisk reduksjon i biologisk mangfold og øker karbondioksidutslippene. Når nye trær plantes, imiterer de skog. Likevel mangler den kunstige monokulturen fordelene og motstandskraften som bare tid og et mangfoldig økosystem kan gi. Fagerlund samarbeider med kunstig intelligens i deler av prosjektet, og mater en algoritme med egne fotografier fra naturreservater. Algoritmen prøver deretter å etterligne bildene av naturen gjennom maskinlæring. Resultatet er et slags vagt minne om landskapet. En “Doppelgänger” (dobbelt) blir ofte sett på som en varsler om fremtidig ulykke i fiksjon og mytologi.

Illustrasjonsbilde :Omar Sejnæs

Om kunstnerne
Åslaug Krokann Berg er født og oppvokst i Gausdal, bor og arbeider i Oslo. Hun har jobbet med videokunst siden midt på 1990-tallet, men de siste årene har fokuset i hovedsak vært tegning. Hennes virksomhet innbefatter installasjoner, objekter og scenografi. Hun har vært representert på en rekke gallerier og på videokunstfestivaler, og har samarbeidet med musikere, fotografer og andre kunstnere. Hun har også vært sensor og kursholder, hatt flere verv og skrevet artikler og utredninger om videokunstfeltet og performancekunst. Hun har mottatt Statens Garantiinntekt siden 2012. http://www.krokannberg.no/

Joakim Blattmann er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og bor og jobber i Oslo. Han har blant annet stilt ut ved Buskerud Kunstsenter, Høstutstillingen, Meta.Morf biennalen, Atelier Nord, Bærum Kunsthall, og i Ekebergparken. I 2022 gav han ut kassett-albumet Stegla på labelet Dinzu Artefacts. https://jblattmann.com og https://joakimblattmann.bandcamp.com

[krig] / Karin Bäckström og Jon Perman.
De ga seg selv navnet [krig] inspirert av punkens tradisjoner og med en idé om å kjempe for sjelens frihet, kreativitet og DIY-etikk. Sammen gir de ut plater, lager installasjoner, driver et selvorganisert galleri/kulturhus (Backbeatbolaget/Galleri Lars Palm i Sandviken) og organiserer kunstneriske prosjekter (bl.a. Art Promotion Gävleborg). Deres kunstneriske praksis dreier seg om følelser, håndverk og tekstiler i forhold til å lage, sosial orden og skape nye rom.
Underliggende ligger en interesse for kollektivitet og kreativitet. Gjennom sine prosjekter ønsker de å gi plass til andre bilder av steder og skape nye virkeligheter. Under navnet [krig] produserer de både lydtekstile «scener/verk», forestillinger og musikk samt kunstneriske kreasjoner og prosjekter. https://krig.me/

Susanne Fagerlund har sin base i Sverige der hun tok sin mastergrad i kunst ved Valand / Konsthögskolan i Malmö i 2021. I løpet av våren 2023 fullførte hun et post-masterkurs ved Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Som kunstner jobber hun prosjektbasert, der relasjoner, menneskelige og ikke-menneskelige, er et sentralt tema. Installasjonene hennes veksler mellom digital teknologi, video, lyd, skulptur og fotografi. Tidligere og kommende utstillinger består av blant annet Hasselblad Center, Galleri Duerr (SE), Sergels Torg Stockholm, Borås Kunstmuseum, Copenhagen Photo Festival (DK) og Göteborgs Naturhistoriske Museum. https://www.susannefagerlund.com/

Lerin/Hystad
Värmlandsduoen Lerin/Hystad består av Simon Torssell Lerin og Bettina Hvidevold Hystad. Siden 2010 har de jobbet i et grenseland mellom billedkunst og eksperimentell musikk.
Lerin/Hystad er begge utdannet ved Konstfack og Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, samt ved Kunstakademiet i Bergen, Norge.
Duoen har deltatt på en rekke separat- og gruppeutstillinger både i Sverige og i utlandet. Lerin/Hystad er også aktive som musikere og har turnert i Europa, Kina og Japan. https://www.lerinhystad.com https://vimeo.com/569440588

Magnhild Opdøl bor og arbeider i Sunndal. Opdøl har en MA (2007) og BA (2004) fra National College of Art and Design i Dublin. Hun har de senere årene stilt ut ved blant annet Vestlandsutstillingen 2023, Haugesund Billedgalleri 2023, Galleri BOX (Gøteborg), Norsk Skogmuseum (Elverum), Hå gamle prestegard, Risør Kunstpark, Kunstmuseet Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal Kunstsenter, Kunstmuseet KUBE, Butler Gallery (Ireland), Galleri LNM, Tegnerforbundet, Akershus Kunstsenter, Buskerud Kunstsenter og Royal Hibernian Academy (Ireland). http://www.magnhildopdol.com/

Utstillingen gjennomføres med støtte fra Kulturrådet/Kulturdirektoratet, Konstnärsnämnden i Sverige, Regionale prosjektmidler fra KIN m.flere.
MRK mottar driftsstøtte fra Møre og Romsdal Fylkeskommune og Molde Kommune.

Naturskogen

Skogsbruket

Silva – bet.“skog”

Økosid betyr ødeleggelse av natur

(fra Grek. “oikos” bet hjem, Lat. “cadere” betydelse drepe)