19. januar — 26. februar 2023

Ine Harrang - Dagrún Matthíasdóttir - Gunn Morstøl - Magnhild Opdøl- Kjell Gunnar Overøye
Telluriske krefter og astral inspirasjon

Ine harrang presence distance banner

Tellurisk betyr det som hører til eller stammer fra Jorden. Begrepet kommer av latinske Tellus som betyr jord, og er navnet på planeten vi bor på. Utstillingen er første del i MRKs utstillingsprogram for 2023 som legger vekt ved forholdet menneske, kunst og natur sett fra ulike kunstneriske perspektiv. Hvordan er forholdet til planeten vi lever på, og hvordan uttrykkes det i kunsten? Utstillingen samler ulike kunstprosjekt som bruker naturen som inspirasjon, performative intervensjoner i landskap, prosjekt der naturen er en aktiv medskaper, eller kunstprosjekt som over lang tid utforsker telluriske forhold som atmosfær og klima.

Kjell Gunnar Overøye er en kunstner som lager skulpturale verk av metall. Han henter mye av sin inspirasjon fra naturen, både i det område han har sitt atelier, i Møre og Romsdal, men også andre steder med ulike typer av bearbeidet natur, som f.eks japanske hager. Mange av hans arbeider kan oppleves som meditative landskap.
I den kuperte terreng som utgjør Litosfæren, et annet navn for jordens overflate, finner man alle de stoffer som blir til det stål kunstneren bruker for å skape sine arbeider. Mange av de samme stoffer som vi for øvrig også finner i våre egne kropper.
Her er det også interessant å vektlegge historien til materialet som de fleste av oss idag tar for gitt. Fra det eldste jernet som vart utvunne av meteoritter var i sin tid mer verdisett enn gull , seinere utviklingen til utvinning av jernmalm 1800 f.Kr. – til det rustfrie stålet som ble utviklet for sirka 100 år siden.
Stålet må gjennom en lang prosess for å bli til kunstverk. For å patinere overflaten og få de kunstneriske resultat han etterstreber, har kunstneren utviklet en teknikk der han unngår bruken av helsefarlige kjemiske stoffe, og istedenfor tar naturen utenfor i bruk, der jernet bearbeides på naturlig måte, gjennom å graves ned i jord, sagflis og grovsalt.Etter at metallet leget i jorden flere måneder kan resten av prosessen på overflaten styres av kunstneren, den blir renset og konservert med oljebasert klarlakk som forsegler overflaten og stanser tæringsprosessene.

«Med tanke på at det er desse materiala som kanskje i størst grad har bidratt til vår moderne sivilisasjon, er forbruket av stål også nært knytta til den økonomiske utviklinga i verda, både på godt og vondt, og med alle dei følgjer det inneber for natur og klima. Mitt arbeid blir på eit vis å ta materiala eit lite stykke tilbake til naturen, ved å la «naturlege» prosessar sette seg i dei. La vi ta rusta – det vert gjerne forbunde med noko ustyrleg som kan bryte ned og fortære eit materiale heilt, i litteraturen ofte ein metafor for forgjengelegdom. Når noko set seg i overflata, et det seg innover og det er slike prosessar eg set i gang. Så kan dei grøne eirfargane og dei tynne sylvtrådane vere eit uttrykk for det å håpe og leite; gjentakingar, rituelle handlingar i ei stadig søken etter å halde noko fast«bq.

Alle jordens elementer er tilstede i Ine Harrang s videotriptyk «May your darkness be quiet, and the light come sooner than you need»
Filmene presenteres som en tredelt installasjon i utstillingen.

I dette arbeidet utforsker kunstneren menneskets forhold til natur, og arkaiske ritualer og handlinger for overlevnad,gjennom en serie performance verk som er utført ved ulike årstider og sted i Møre og Romsdal: ved Surna elv, Trollheimen og Veiholmen. Filmopptak og stillbilder er utført av Omar Sejnæs.

Første del Winter, ebb, tide… består av 300 tørkede dyreører plantet ved munningen til elva Surna. Desember. Fjære sjø. En aktiv handling der menneskets håp om grøde gjennom naturens sykluser manifesteres i såkornets arkaiske magi og drømmen om overlevelse enda et år.
Den andre delen Rite of Spring er filmet i Trollheimen, og tar for seg de livsbejaende kreftene som i en kort sommer strekker seg mot lyset og himmelhvelvingen. Det finnes et mellomrom i alt. Mellommennesker, mellom gjenstander, mellom pust og mellom hjerteslag. Det interessante er hvordan vi lager broer over dem.
Del 3 Presence of Distance er utført ved storhavet, henholdsvis Veiholmen og Hustadvika. Det er en tekstbasert performance der kunstneren utfører en performance der hun bygger en varde av greiner og papir, som når kvelden kom, blir brent. Vardene er historisk sett et kommunikasjons symbol som varsler både om fare og om trygghet. Den store, jevne horisonten som havet danner, har i seg et mytologisk aspekt ved at den er foranderlig og uforanderlig påsamme tid. Venter man på det som kommer til syne i horisonten, eller ønsker man seg bakenfor den?

Guided by Earth av Dagrún Matthíasdóttir og Gunn Morstøl er et prosjekt som tar sin utgangspunkt i forholdet kunst og natur.
Hva skjer om vi graver ned kunsten i jorden og lar naturen ta over? Fra 2002, dvs i 20 år har Gunn Morstøl vært initiativtaker, deltaker og leder for Kunst I Natur (www.kunstinatur.no) et kunstprosjekt i Isfjorden i Norge.Morstøls kunstneriske praksis involverer tradisjonell grafikk på øko-trykt papir og tekstil, resirkulerte materialer, gjenbruk av gamle tekstiler som er øko-trykt og sydd & heklet sammen til større verk, kunstneren lar jord og livet i jord påvirke de kunstneriske prosessene. Sømmen blir meditativ, lekfylt, intuitivt, mye inspireres av naturformer. Morstøl ønsker å hedre kvinners arbeid, det er tekstiler som er bøtt, satt i nye knapper, noe er fragment av gamle broderi osv..Hun eksperimenterer også med å grave ned kunstnerbøker i jorden og ser hva naturen gjør med dem. Verkene i utstillingen vil være preget av natur på Island og i Norge. Dagrún Matthíasdóttir kunstpraksis utforsker forholdet til natur, samfunn og menneske. De to kunstnerne møttes og startet et samarbeid da de begge deltok på et kunstprosjekt som fant sted på Island 2008 . ”Kunst, natur og jord førte oss sammen og styrket båndene våre”
Dagrún startet et land art-prosjekt på Island 2021 i Westfjords Alviðra Art (List í Alviðru 2021). En stor utstilling i Sauehuset og et verksted med deltakende kunstnere som lager landart mellom fjell og strand, med respekt for naturen. Det er et pågående prosjekt i regi av henne og vil finne sted igjen hvert annet år. Under et prosjekt med Kunst I Natur 2017 i Isfjorden i Norge, samarbeidet de to kunstnerne om to verk, det ene var en fredsmandala i stein, krystaller, koraller og islandsk lava. De har også gjort performance sammen med musikk der Gunn spiller gong og andre instrumenter intuitivt og bruker stemmen. I utstillingen vil Matthíasdóttirs arbeider kombineres med ny jord og gammel ved bruk av blandede medier, malerier av landskap, leire og kull og fotoportretter.

Magnhild Opdøl deltar i denne utstillingen med verket Forest Floor, et fotografi trykket på silke. Dette verket minner oss om naturens skjørhet og er også tildelt rollen som en markør som peker fremover i tid, mot utstillinger videre i programmet 2023, hvor kunstneren vil vise flere arbeider-også de med innhold knyttet til naturen. Magnhild Opdøl arbeider i forskjellige media men primært tegning, foto installasjon og skulptur. Hennes praksis rører ved subjekter som natur, verdisystemer,forgjengelighet, representasjon, naturresurser, makt og materialer.

OM KUNSTNERNE
Kjell Gunnar Overøye lager kunst for utstillinger og offentlige rom. Materialene er stål, messing, kobber, sølv og tre. Kunstnerens mål varierer mellom relevante estetiske, kommunikative og funksjonelle kriterier hvor det legges vekt på nytteaspektet og mer abstrakte formelle aspekter, avhengig av omstendighetene. Overøye ble uteksaminert fra Statens kunst- og designhøgskole, Oslo, Institutt for metallkunst med diplom sommeren 1989. SIden dess har han deltatt i en lang rad utstillinger, og han har også bidratt med sin kunst i mange offentlige kunstprosjekter. I 2021 ble han tildelt statens arbeidsstipend for 2 år. Han bor og jobber i Møre og Romsdal.www.kjellgunnaroveroye.no

Ine Harrangs har en MA i visuell kunst/glass fra Academy of Art, Architecture and Design (VSUP), Praha, BA fra samme institusjon, og en BA (Honours), arkitektonisk glass fra Edinburgh College of Art, Edinburgh UK, og 3 år med teaterstudeir på Central School of Speech and Drama, London. Ine Harrangs kunstneriske praksis er prosjektbasert, og har i stor grad vært knyttet til tidens bevegelse, minnespor og fragmentariske samlinger. Tilbakevendende tema er skjørhet, glemsel – og et forsøk på å forstå den udefinerbare følelsen av et metaplan innenfor grensene til hverdagen. Hun har siden hun ble uteksaminert i 2010 deltatt på en lang rad utstillinger og kunstprosjekter i Norge og i utlandet. Hun har også produsert mange offentlige kunstverk og i 2017 ble hun tildelt statens 10- årige arbeidsstipend. Hun bor og jobber i Molde, Møre og Romsdal. https://www.ineharrang.com/

Gunn Morstøl er utdannet ved Gerleborgskolen i Bohuslän 1998 og har siden hatt mere enn et 60-tall soloutstillinger i Norge, Sverige, Israel og USA, ved Gerard Behar Culture Center, Jerusalem, Israel, Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, Porsgrunn Kunstforening, Agora Gallery, New York, Mini Print International Cantabria, Spania med flere.

Dagrún Matthíasdóttir er utdannet ved Myndlistaskólinn á Akureyri
Akureyri School of Visual Arts(2006) Universitetet I Akureyri ( 2009) Island,og Islands universitet ( 2010 kunsthistorie)
Hun har deltatt i gruppe og separatutstillinger på Island og verden, bland andre Hof Cultural house of Akureyri , Gunsan Art Center, S-Kórea, Bartók 1 Galéria, Budapest, Hungary,Skagen Odde Naturcenter, Denmark,Caelum Gallery, Manhattan New York
Med flere. https://dagrunmatt.wordpress.com/co-work-in-art/

Magnhild Opdøl har en MA i kunst fra National College of Art and Design i Dublin, i tillegg til studier ved Nordiska Konstskolan i Kokkola, Finland. Opdøl har en rekke separat- og gruppeutstillinger bak seg, både nasjonalt og internasjonalt.
Hun er representert med arbeider i private og offentlige samlinger som Hå kommune, Norge, Haugesund Billedgalleri, Kunstmuseet KUBE. Chapter One Collection, Ross Lewis, Droichead Arts Centre Collection, Office of Public Works, OPW, Dublin, Tor Juul`s collection, Oslo. http://www.magnhildopdol.com

Tellurisk betyr det som hører til eller stammer fra Jorden. Begrepet kommer av latinske Tellus. Å være en tellurisk planet, betyr at planeten har en kjerne og en solid overflate som består av stein og metaller, klippformasjoner, silikater, ikke flyktige materialer. I vårt solsystem er det Merkur, Venus, Mars og Tellus som regnes som telluriske planeter.

Kraft er i fysikken en påvirkning på en gjenstand.

Astral ( greksik astron = stjerne ) Astral brukes om noe som hører til eller kjennetegner stjernene-kan også bety overjordisk og kan brukes om noe som tilhører et annet nivå enn det fysiske.

Inspirasjon ordet kommer fra latin inspirare, og betyr blåse, pust, ånde inn i eller åndedrag. Begrepet brukes også i overført betydning for stimulans av kunstnerisk eller annen åndelig virksomhet.

Mandala er et symbolsk diagram, oftest en firkant med inntegnede sirkler. I buddhistisk kult sees det som et symbolsk bilde på kosmos og benyttes som støtte for meditasjon.

Utstillingen åpnet torsdag 19.januar 2023 kl.18.00. Illustrasjonsfoto er et stillbilde fra Ine Harrangs video Presence of Distance, fotograf: Omar Sejnæs.