Forlenget søknadsfrist 20.november Ålesund Kommune søker kunstfaglig prosjektleder/kurator for kunstprosjekt til Haramsøy skule

Haramsøy skule

Ålesund Kommune søker kunstfaglig prosjektleder/ kurator for kunstprosjekt til Haramsøy skule
Ny utvidet søknadsfrist 20.november 2022

Om skolen:
Haramsøy skule er en 1-10 skole som ligger på Austnes på Haramsøya. Skolen skal utvides med nye arealer på 1200 kvm BRA som skal bygges mellom eksisterende to bygninger.

Om byggeprosjektet :
Byggherre er Ålesund kommunale eigedom KF, kontaktperson Hanne Helgesen. Nytt mellombygg skal stå ferdig høsten 2023 med funksjoner som bibliotek, amfi, musikkrom, administrasjon og lærerarbeidsplasser.

Byggeprosjektet er allerede godt i gang og råbygg vil stå ferdig rundt årsskiftet. I prosjektet er det avsatt noen dragere i massivtre fra svømmehallbygg som ble revet på skolen. Dette kan være aktuelt å gjenbruke, også i kunstprosjekt om det finnes ønske om det.

Kunstprosjektet:
Det er behov å finne en kunstnerisk konsulent som kan være kunstfaglig prosjektleder/kurator for kunstprosjektet til skolen.

Kunstfaglig prosjektleder fungerer som leder for kunstutvalget som består av representanter fra skolen, byggherre og arkitekt, og evt. representant fra fagstab til Kultur og medborgerskap i Ålesund kommune.

Kunstfaglig prosjektleder har ansvar for at kunstprosjektet koordineres med involverte parter gjennom fra start til slutt, og at det blir gjennomført innenfor kunstprosjektets budsjett- og tidsrammer.

Kunstplan for bygget skal utvikles i samarbeid med kunstutvalget, hvilket forutsetter god kommunikasjon og samarbeidsevne. Søker må være tilgjengelig etter tildeling av oppdraget.

Andre ansvarsoppgaver som vil være aktuelle er:
- å gi kunstutvalget informasjon om hvilke kunstneriske uttrykk og teknikker som vil være egnet i det aktuelle prosjektet.
- Gi forslag på, og velge utførende kunstnere.
- Praktisk gjennomføring av kunstprosjektet i nært samarbeid med prosjektleder for byggeprosjektet.
- Fungere som kontaktperson for utførende kunstnere og bindeledd mellom kunstnere og oppdragsgiver i prosjektperioden.
- Har ansvar for å søke KORO om midler til kunstprosjektet.
- Ansvar for at nødvendig rapportering og dokumentasjon blir levert til oppdragsgiver ved sluttføring av kunstprosjektet.

Fremdrift:
Arbeidet i kunstutvalget starter opp når kunstfaglig prosjektleder er på plass. Kunstprosjektet må være ferdig senest innen desember 2023.

Økonomisk ramme:
Det avsettes rundt 450 000 kr inkl. mva til kunst i byggeprosjektet. Av dette er det avsatt 15% som skal dekke honorar til konsulent, og 5% til kunstavgiften.
Interesserte søkere kan sende søknad til post@mrkunst.no
Søknad skal inneholde motivasjonsbrev, cv og dokumentasjon på tidligere arbeid med offentlige kunstprosjekter og evt. link til hjemmeside. Max 5MB vedlegg samlet i en Pdf .