MRK er et regionalt kompetansesenter for kunstprosjekter i offentlige og private bygg og ser det som sin oppgave å motivere til offentlige kunstprosjekter.

MRK bistår offentlige og private aktører med råd og informasjon, og ønsker å øke kunstfaglig og kulturell bevissthet i arbeidet med offentlige rom /byggeprosjekter.
Hjelp med å finne kunstnerisk prosjektleder gjennom utlysning av oppdrag.
MRK kan gi forslag til utlysningstekster og distribuere utlysninger gjennom gjennom MRKs nettverk, og KORO´s konsulentregister.
MRK kan videreformidle informasjon om prekvalifisering og konkurranser, og bidra med fagkompetanse til søknader om tilskudd.

KORO er et statlig organ som tildeler midler til offentlige kunstprosjekter etter søknad fra det enkelte byggeprosjekt.