MRK er et regionalt kompetansesenter for kunstprosjekter i offentlige og private bygg og ser det som sin oppgave å motivere til at offentlig kunst prioriteres.

MRK bistår offentlige og private aktører med råd og informasjon, og ønsker å øke kunstfaglig og kulturell bevissthet i arbeidet med offentlige rom /byggeprosjekter.
Hjelp med å finne kunstkonsulenter gjennom utlysning av konsulentoppdrag :
MRK kan gi forslag til utlysningstekster og distribuere utlysninger gjennom gjennom MRKs nettverk, og *KORO´s konsulentregister (nasjonalt).
MRK kan videreformidle informasjon om prekvalifisering og konkurranser, og bidra med fagkompetanse til søknader om tilskudd.

*KORO er et statlig organ som tildeler utsmykkingsmidler etter søknad fra det enkelte byggeprosjekt.

Utvalgte prosjekter