NY UTLYSNING! Ålesund Kommune søker kunstfaglig prosjektleder til nye Emblem skule

Nye emblem skule illustrasjon vis a vis arkitekter fasade 2 1920x1080pxl

NY UTLYSNING SØKNADSFRIST 15.MARS!

Søker må være tilgjengelig direkte etter tildeling av oppdraget.
Om skolen
Emblem skule er en ny barneskole med SFO avdeling. I tilknytning til skolen bygges det også idrettshall på 1200 m2 som gir plass til håndballbane. Til sammen skal det bygges 5000m2. Skolen er dimensjonert for 350 elver og 35 lærere. Videre er det egne avdelinger for driftspersonale og helsetjenester. Skolen er to-parallell, slik at det er 14 klasserom.

Om byggeprosjektet
Byggherre er Ålesund kommunale eigedom KF
Prosjektansvarlig/Kontaktperson Jørn Johannesen epost: jorn.johannesen@aake.no
Prosjektledelse: WSP ved Svenning Strand Fagervoll Entreprenør: Totalentreprenør Veidekke Entreprenør AS
Arkitekt: vis-a-vis arkitekter ved Sonja Rød

Eksisterende skole skal rives for å bygge ny, dette arbeid skal gjøres i 2 trinn. Det skal først settes opp en ny skole, og de fleste elevene fortsetter på eksisterende skole. Etter ferdigstillelse rives den gamle skolen og uteområdet påbegynnes.
Den gamle skolen ligger fint til på en høyde, og for å komme så nær som mulig denne høyere delen av tomten ble gymsal og garderober revet før bygging av nye skolen startet. Den nye skolen skal erstatte den gamle skolen på samme tomt, og blir bygget nært inntil den gamle. Den nye skolen bygges helt ferdig før den gamle rives og alle elevene flytter over.
Arealet der gamleskolen lå blir opparbeidet til nytt uteområde.
Skolen ligger landlig til med nærhet til fjord og fjell. Skolen ligger sentralt til i den lille bygda med kunstgressbane og klubbhus nord for skolen, og stor barnehage, ballbinge og skatepark på sørsiden. I nye skolen blir det et større hjerterom om to etasjer sentralt i bygget. I tilknytning til hjerterommet er det også bibliotek, amfi og musikkrom.Sammen med idrettshallen vil disse rommene gjøre at skolen blir veldig sentralt i alt som skjer i bygda, også utenom skoletid.

Byggeprosjektet har stort fokus på gjenbruk, og har fått støtte fra Miljødirektoratet på 1 437 000 kroner for å utforske muligheter rundt dette.
Det er ønske om at kunstprosjektet kan ha innslag av gjenbruk slik som prosjektet har for øvrig. Limtredragere fra riving av gymsal har blitt tatt vare på. Det vil også være mye limtre som skal demonteres fra riving av selve skolen, og dette kan brukes i kunstprosjektet.
Det er ønske om å formidle historien til bygda gjennom kunsten, og der det er mulig å kombinere dette med gjenbruk og installasjoner. Det er foretatt arkeologiske utgravinger på Emblem og det ble blant annet funnet sverd, spydspisser og økser.
Frihetskjemperen Ragnar Ulstein i Kompani Linge bodde på Emblem frem til sin død i 2019. Det er laget en egen bygdebok for Emblem og det finnes en del gamle dokumenter relatert til skoleområdet, eksempelvis i forhold til ekspropriasjon og veiretter.

Fremdrift
Byggingen er godt i gang, og skolen skal være klar til innflytting i januar 2023. Riving av den gamle skole skolen starter i januar og uteområdet her opparbeides våren 2023. Det haster med å få komiteer og kurator på plass.
Mere info om byggeprosjektet her

Kunstfaglig prosjektleder
Det etableres et kunstutvalg som består av representanter for byggherre, landskapsarkitekt/arkitekt, brukere og en kunstfaglig prosjektleder som vil lede utvalget/komitéen .

Prosjektet trenger en kunstnerisk konsulent/kurator så snart som mulig som blant annet vil ha ansvar for følgende oppgaver:

Kunstfaglig prosjektleder skal sørge for å gi kunstutvalget informasjon om hvilke kunstneriske uttrykk og teknikker som vil være egnet i det aktuelle prosjektet. Gi forslag på, og velge utførende kunstnere.
Praktisk gjennomføring av kunstprosjektet i nært samarbeid med prosjektleder.
Fungere som kontaktperson for utførende kunstnere og bindeledd mellom kunstnere og oppdragsgiver i prosjektperioden.
Kunstplan for bygget skal utvikles i samarbeid med kunstutvalget, hvilket forutsetter god kommunikasjon og samarbeidsevne.
Ansvar for at nødvendig rapportering og dokumentasjon blir levert til oppdragsgiver ved sluttføring av kunstprosjektet.

Økonomi
Det er avsatt 1 000 000 kroner til kunstprosjektet. Av dette er det avsatt 15% som skal dekke honorar til konsulent (inkl mva reise etc), og 5% til kunstavgiften.

Interesserte søkere kan sende søknad med motivasjonsbrev, cv og dokumentasjon på tidligere arbeid med offentlige kunstprosjekter og evt. link til hjemmeside sendes til
post@mrkunst.no Max 5MB vedlegg samlet i en Pdf .