Idrettens Hus 2020

Idrettens hus  siv bugge  vatne

Byggets/prosjektets navn: Idrettens hus
Byggherre/prosjektansvarlig: Molde Eiendom KF
Arkitekt: Green Advisers
Kunstnerisk konsulent: Heidi Rødstøl (leder av komiteen)
https://www.heidirodstol.com/Link text
Øvrige medlemmer i kunstkomiteen:
Tor Egil Heimstad (Prosjekteier / Byggherrens representant i Molde Eigedom KF)
Tone Rangnes (Ass. Prosjektleder (for byggherre)
Janny Meese (Brukerrepresentant Molde kommune)
Pål Nygård (Prosjektleder hos totalentreprenøren Røberg Bygg AS)
Johannes Lipphardt (Arkitekt i Green Advisers AS)

Kunstner:
Siv Bugge Vatne (født 1975 i Molde) er mest kjent for sine collager og skulpturer, men også tegninger, foto og installasjoner har deltatt på juryerte utstillinger og er innkjøpt til samlinger.Arbeidene kjennetegnes av en sans for detaljer og en interesse for de små og tilsynelatende uviktige tingene som plutselig kan fremtre på en overraskende måte. Hun arbeider med sammenstillinger av materialer og former der utgangspunktet er historiske kilder og vitenskap.Siv Bugge Vatnes verk er representert i flere offentlige samlinger som Kunstmuseet KUBE, Punkt Ø og Statens Konstråd (Sverige). Hun har arbeidet med offentlige kunstprosjekter for KORO, Vestfold Fylkekommune, Hordaland Fylkeskommune, Troms Fylkeskommune ogOslo kommune. I 2018 stilte hun ut på kunstmessen UNTITLED i San Fransisco, Vestfossen Kunstlaboratorium og Møre og Romsdal Kunstsenter. I 2019 deltar hun på Vestlandsutstillingen, Østlandsutstillingen og gruppeutstillingen Vis meg din hage på Kunstnerforbundet. Kommende offentlige kunstprosjekter eren landskapsinstallasjon av stein og vann til Landmannstorget i Skien.

SVUSJ
Motivet, med bevegelseslinjer fra ulike tegneserier, er valgt spesielt med tanke på stedet, som er en idrettshall med en turn-sal og en ballspill-sal, og ønsket fra kunstkomiteen om å få inn farger i bygget. Bevegelseslinjene i tegneseriene er de linjene som viser hvor en figur eller gjenstand har beveget seg. Linjene skaper dynamikk, rytmer, fart, energi og rom.
Bevegelseslinjene er tegnet på ulike måter og på ulik bakgrunn. Bakgrunnen har farger i gule, grønne, blå og røde nyanser. Teksturen er nesten tekstilaktig og kommer av at den kraftige forstørrelsen får frem papiret i tegneseriene. Utklippene er hentet fra mange årganger og tegneserier. Måten fargene blandes på med raster i ulike former kommer frem når utklippene forstørres.
Utklipp fra tegneserier, scannede og digitalt bearbeidet trykket med uv-blekk på glass som deretter er laminert.
Prosjektet utførti sin helhet i samarbeid med GlamiTec (Lillehammer) som står for produksjon, frakt og montering. GlamiTec er godkjent som leverandør i KORO-prosjekter.