Kunstens Mulighetsrom #2 [krig] Karin Bäckström og Jon Perman på Kristiansund Kunsthall

Kom till byn1

Kunstnerduon Karin Bäckström og Jon Perman aka [krig] presenterer sin virksomhet og inviterer til en samtale om hvordan kunst og kunstnere kan være med og utvikle byer og tettsted.

Velkommen til presentasjon og samtale 29.oktober kl.14.00 i Kristiansund Kunsthall!

Adresse Langveien 19 Kristiansund

[krig] er det kunstneriske møtet mellom Karin Bäckström og Jon Perman. De ga seg selv navnet [krig] inspirert av punkens tradisjoner og med en idé om å kjempe for sjelens frihet, kreativitet og DIY-etikk. Sammen gir de ut plater, lager installasjoner, driver et selvorganisert galleri/kulturhus (Backbeatbolaget/Galleri Lars Palm i Sandviken) og organiserer kunstneriske prosjekter (bl.a. Art Promotion Gävleborg).

Med utgangspunkt i [krig] har de jobbet med flere ulike deltakerbaserte prosjekter som berør det offentlige rommet vi deler sammen. Prosjektene er utført i mindre byer, i bygdebyer i Gävleborg, i gruvebyen Sandviken og i en kommunal korridor.
De vil fortelle om hvordan prosjektene utvikler seg, hvordan de ulike prosessene er modellert avhengig av deltakere, målsettinger og stedene de gjennomføres.
Men også hvordan ulike temaer og arrangementer kan hekte seg inn i hverandre for å fortsette å vokse etter prosjektets slutt.

Deres kunstneriske praksis dreier seg om følelser, håndverk og tekstiler i forhold til å lage, sosial orden og skape nye rom.
Deres samarbeid bunner i en interesse for kollektivitet og kreativitet. Gjennom sine prosjekter ønsker de å gi plass til andre bilder av steder og skape nye virkeligheter. Under navnet [krig] produserer de både lydtekstile «scener/verk», forestillinger og musikk samt kunstneriske kreasjoner og prosjekter.
Gjennom sine forestillinger prøver de å skape tekstiler som oppstår og går i oppløsning, en slags performativ tekstil. Tekstilarbeidene er laget av materialer funnet på lokale loppemarkeder. Lydene til musikken er samlet gjennom feltopptak og smakebiter av gamle lokale plater. De inneholder historiefortelling og en forankring til steder og mennesker gjennom materialer og assosiative hendelseskjeder. Scenene legges oppå hverandre og blir til slutt noe annet enn det de en gang var. Tekstilen og musikken blir et materiale for sosiale konstruksjoner der hendelser og situasjoner også kan utvikles til samskapte prosjekter.

Mere informasjon og full CV her

Kunstens mulighetsrom er en serie med presentasjoner, samtal og seminar som ser på hvordan kunst og kunstnere kan være med i stedsutviklingsprosesser.
KM#2 er et samarbeid mellom Kristiansund Kunsthall og Møre og Romsdal Kunstsenter.

Kunstens mulighetsrom er gjennomført med støtte fra LOK ordningen Kompetanseutviklende midler fra KORO.
MRK er støttet av Møre og Romsdal Fylkeskommune og Molde Kommune.