Hatlelia barnehage 2020

Hatlelia Barnehage Utendørs kunstprosjekt

5  hatlelia barnehage 2020 kristine sandøy  konsulent ine harrang

Byggherre: Molde kommune
Prosjektledelse: Molde Eiendom KF
v/ Øystein Vassgård
Arkitekt: BBW arkitektkontor ved Sara Brubæk Bua og Stine Haugland (iark).
Byggherreombud: XPRO A/S v/ Trond Walle

Kunstnerisk konsulent: Ine Harrang

Kunstkomité:
Ine Harrang, kunstnerisk konsulent
https://www.ineharrang.com/Link text
Øystein Vassgård, prosjektleder Molde Eiendom KF
Unn Bjarnhild Ulriksborg, enhetsleder Hatlelia Barnehage
Lina Dahlsveen, rådgiver Fagavdeling barnehage Molde Kommune
Trond Walle, byggherreombud fra XPRO

Kunstner Kristine Sandøy
Kunstnerisk konsulent la frem forslag på fire ulike kunstnere, der det ble tatt hensyn til lokal tilhørighet, at kunstneren kvalitativt leverer godt arbeid innen gitte tidsfrister, og at de mestrer å arbeide i det store formatet utendørs.Komitéen valgte enstemmig å tilby oppdraget til Kristine Roald Sandøy.
Kristine Roald Sandøy vokste opp på Vigra, bor og arbeider nå i Oslo. Hun har studert drama/teater ved NTNU, og har Bachelor og Master ved Metall-linja på Kunsthøgskolen i Oslo. Hun arbeider med kinetisk skulptur, mekaniske konstruksjoner, kunst i offentlig rom og scenekunst. Fra 2009 har hun vært engasjert i kunstnergruppa Verdensteatret der hun bygger mekaniske skulpturer som en del av forestillingene.

Plassering av kunstprosjektet.
Utsmykningen er montert utendørs integrert i byggets uteområde, se skisse/foto under for plassering. Området kunsten er plassert i, ligger nord for hovedinngang i en skråning der det står igjen en god del trestubber i ulik størrelse fra hogst.
Siden kunstverket skal kunne tåle bruk, er naturligvis gjeldende sikkerhetsregler ivaretatt.