Kunstens mulighetsrom #1 Seminar i Ålesund 29.september

Helikopterlyft sív bugge vatne

Møre og Romsdal Kunstsenter og Høstscena, Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune, inviterer til seminar om kunst i stedsutvikling i Parken kulturhus i Ålesund 29. september kl. 0830 – 1600.
Seminaret har fokus på hvordan kunst og kunstnere kan være med og utvikle byer og tettsted.
Hvordan kan man involvere kunstnere tidligere i offentlige kunstprosjekter, og hva skjer når kunstnere blir med i planleggingsfasen i by og stedsutvikling?

I løpet av dagen blir det presentasjoner av gode eksempel der kunst vært aktiv del i stedsutvikling, av bland andre Odd Fredrik Heiberg deler erfaringer fra utvikling av Kunstnerbyen Skien, Steinar Haugen som arbeidet i mange år med utvikling av offentlige kunstprosjekter i Skaun kommune, Mads Pålsrud fra Growlab med flere. KORO er med på seminaret og vil fortelle om Lokalsamfunnsordningen/LOK og mulighetene som finnes med kunst i stedsutvikling.

Bildene viser et kunstprosjekt realisert i Skien, Først stein og vann – av Siv Bugge Vatne med Odd Fredrik Heiberg som kunstnerisk prosjektleder.

Det blir en workshop fasilitert av Piwot Der vil vi jobbe med hvordan man kan skape gode stedsutviklingsprosjekter sammen med kunstnere og hvordan man kan søke midler til prosjekt Det er mulig å ta med egen prosjektidé og få hjelp med prosjektskisser i løpet av workshoper. Send gjerne inn prosjektbeskrivelse i forkant av seminaret til camilla.wiik@mrfylke.no

Påmeldingsskjema

Kunst i by- og stadutvikling
08:30 Registrering
09:00 Velkommen, v Camilla Wiik Møre og Romsdal fylkeskommune og Madeleine Park, leder Møre og Romsdal kunstsenter
09:15 Oskar Skulstad, kultursjef Ålesund kommune og Benedikte Holen, fagdirektør kunst, Vitimusea, i samtale med Bjørn Vatne – Kunst i byutvikling
09:45 Korleis bruke kunst i stadutvikling? v/ Odd Fredrik Heiberg, kunstnar
10:30 Pause
10:45 Tverrfaglegheit i stadkunst v/ Mads Pålsrud, design og medverknad, Growlab
11:15 Korleis lykkast med kunst i ein bygdekommune? v/ Steinar Haugen, Skaun kommune
12:00 Lunsj med Poesiscena i samarbeid med Høstscena
13:00 Kunst i stadutvikling, korleis søke midlar? v/Truls Ramberg, rådgivar, KORO
13:30 Verkstad – korleis jobbe med kunst i stadutvikling. Fasilitert av Piwot.
15:40 Oppsummering