13. juni — 18. juni 2022

Liv Dysthe Sønderland og Sara Wilhelmsen
Du visker meg ikke ut

Img 0575

Siden 2019 har kunstner Liv Dysthe Sønderland arbeidet med historien om Svanviken arbeidskoloni for tatere som lå på Eide i Møre og Romsdal. Historien om dette stedet, hva som lå til grunn for statens behandling av taterne og hvordan historien om taterne og Svanviken fortelles nå i dag, er bakgrunnen for prosjektet “Du visker meg ikke ut”.

Tatere eller reisende som de også ble kalt, er betegnelsen på en Skandinavisk reisende folkegruppe med base i Norge (og Sverige) siden 1500-tallet, og som tradisjonelt ikke har hatt et fast bosted. Det var i undersøkelser om deres historie og i arbeidet med verket «Going Grey» (vist på Kube i Ålesund i 2021) at Sønderland kontaktet flere med taterbakgrunn for å forankre sin forståelse av historien hos folket selv. Slik møtte hun Sara Wilhelmsen, og de utviklet dette kunstprosjektet sammen.

I 2021 var de to, Sønderland og Wilhelmsen, i Molde og hadde prosjektuke på Møre og Romsdal Kunstsenter. Dette resulterte i en performance som ble vist på Moldetorget. I performancen tegner kunstnerne opp plantegningen av et av familiehusene som lå på Svanviken arbeidskoloni, som en symbolsk handling for å minne oss om at dette ikke må glemmes. Videre har de, gjennom samtaler, film og videre undersøkelser utviklet prosjektet.

Lenke til prosjektuken 2021

Liv Dysthe Sønderland (f. 1967) er billedkunster, og arbeider innenfor tegning, trykk, film og performance. I 2019 fikk hun en forespørsel fra Kunstmuseet Kube i Ålesund om å lage et verk som tok utgangspunkt i Svanviken arbeidskoloni for Tatere, som lå på Eide i Møre og Romsdal. Dette var starten på hennes research omkring historien om Taterne.

Sara Wilhelmsen (f. 1997) er skuespiller og prosjektleder. Sara Wilhelmsen representerer en ung generasjon Tatere som har vokst opp med ettervirkningene av assimilerings-politikken. Gjennom ulike kunstneriske prosjekt har hun jobbet aktivt med å spre informasjon om taternes kultur og å skape bevissthet rundt deres historie, blant annet gjennom oppsetningen av teaterstykket «Se min ild» fra 2018. Stykket var basert på livet til hennes tippoldemor, Jenny Emilie Pettersen, også kjent som Tater-Milla.