13. juni — 18. juni 2022

Liv Dysthe Sønderland og Sara Willhelmsen
Du visker meg ikke ut

Img 0575

I 2021 var kunstner Liv Dysthe Sønderland og skuespiller Sara Willhelmsen i Molde og hadde prosjektuke på Møre og Romsdal Kunstsenter. Grunnet situasjonen med fortsatte publikumrestriksjoner ble presentasjon og kunstnersamtale utsatt til 2022.

13-18 juni 2022 presenteres prosjektet i galleriet med film, performance og samtaler.

Liv Dysthe Sønderland er billedkunster, og arbeider innenfor tegning, trykk, film og performance. I 2019 fikk hun en forespørsel fra Kunstmuseet Kube i Ålesund om å lage et verk som tok utgangspunkt i Svanviken arbeidskoloni for Tatere, som lå på Eide i Møre og Romsdal. Dette var starten på hennes research omkring historien om Taterne. Verket « Going Grey» ble vist på Kunstmuseet i Ålesund fram til oktober 2021.

I arbeidet med verket kontaktet Sønderland flere med Taterbakgrunn for å forankre sin forståelse av historien hos folket selv. Slik møtte hun Sara Wilhelmsen, og de utviklet dette kunstprosjektet sammen med start i 2021 da de fikk innvilget produksjonstøtte /Prosjektuker 2021 fra MRK.
https://www.livdysthe.no/

Lenke til prosjektuken 2021

Sara Wilhelmsen (f. 1997) er skuespiller, prosjektleder og er av taterslekt. Sara Wilhelmsen representerer en ung generasjon Tatere som har vokst opp med ettervirkningene av assimilerings-politikken. Hun har alltid vært interessert i historien om folket sitt. Hun forsto ikke hvorfor de rundt henne ville holde identiteten som Tater skjult. Gjennom ulike kunstneriske prosjekt har hun jobbet aktivt med å spre informasjon om taternes kultur og å skape bevissthet rundt deres historie, blant annet gjennom oppsetningen av teaterstykket «Se min ild» fra 2018. Stykket var basert på livet til hennes tippoldemor, Jenny Emilie Pettersen, også kjent som Tater-Milla.
Wilhelmsen er et av få unntak i Romanibefolkningen ved at hun står fram og forteller om sin familiebakgrunn. Hun er modig, og hun er et forbilde for andre unge av Romanislekt, men også et forbilde for unge mennesker som opplever det vanskelig å være åpen om identitet.